forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Do napisania tego artykułu zainspirowały mnie liczne zapytania od czytelników bloga dotyczące kosztów, jakie trzeba ponieść w postępowaniu przed Sądem Penitencjarnym o zezwolenie na wykonanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

 

Kwestia ta budzi wiele wątpliwości ponieważ początkowo, po wprowadzeniu do systemu polskiego prawa instytucji dozoru elektronicznego złożenie wniosku o dozór elektroniczny wiązało się z koniecznością wniesienia opłaty. Skazany był również zobowiązany do ponoszenia kosztów funkcjonowania systemu przez cały okres odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego, co wynikało z ówczesnego brzmienia art. 8 ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

 

Obecnie zarówno złożenie wniosku o dozór elektroniczny, jak i odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego jest w całości bezpłatne. Bezpłatność tego postępowania wynika wprost z przepisów ustawy i nie trzeba o nią w żaden sposób zabiegać.

 

Dla osoby skazanej, która ubiega się o zezwolenie na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego oznacza to że:

 

  • składając wniosek do Sądu Penitencjarnego o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego skazany nie ma obowiązku wniesienia opłaty;

  • niezależnie od wyniku postępowania, tzn. czy wniosek zostanie uwzględniony czy oddalony przez Sąd, skazany nie ponosi żadnych kosztów związanych z postępowaniem przed Sądem;

  • w przypadku udzielenia przez Sąd zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego skazany nie ponosi żadnych kosztów funkcjonowania systemu;

  • zarówno bransoletka, jak i urządzenie monitorujące są użyczane skazanemu bezpłatnie;

  • skazany nie ponosi żadnych kosztów z tytułu badania możliwości technicznych funkcjonowania systemu dozoru elektronicznego w mieszkaniu skazanego oraz ewentualnych napraw, wymian i konserwacji sprzętu, chyba że uszkodzenia sprzętu powstaną z wyłącznej winy skazanego.

 

Jak wynika z powyższego, dozór elektroniczny jest instytucją w pełni bezpłatną i staranie się o skorzystanie z niej nie wymaga ponoszenia przez skazanego żadnych kosztów. Jest to więc doskonała możliwość, by spróbować uniknąć pobytu w Zakładzie Karnym i odbyć orzeczoną przez Sąd karę we własnym domu bez konieczności przerywania pracy czy nauki.

 

 

Wniosek do Sądu o udzielenie zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego można pobrać klikając na poniższy link:

 

Wniosek o dozór elektroniczny

21 maja 2018

Jakie są koszty odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI