forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Co wpływa na wymiar kary przy przywłaszczeniu?

 

Sąd przy wymiarze kary bierze pod uwagę stopnień winy sprawcy oraz stopień społecznej szkodliwości popełnionego przez niego czynu.

 

Na stopień winy mają wpływ takie okoliczności jak: możliwość zachowania się sprawcy zgodnie z prawem, jego poziom intelektualny i emocjonalny oraz stan jego wiedzy i doświadczenia życiowego:

 

  • Czynnikami zwiększającymi stopień winy będą: bezwzględność oraz podstęp, użycie przemocy lub niebezpiecznego przedmiotu oraz brak jakichkolwiek skrupułów moralnych w przestępczym działaniu.

     

  • Czynnikami zmniejszającymi stopień winy sprawcy będą: niedoświadczenie sprawcy, negatywny wpływ środowiska czy zakłócenia czynności psychicznych takie jak chociażby stres, wykluczające możliwość pełnego rozpoznania czynu.

 

Oceniając społeczną szkodliwość czynu – szczególne w przypadku przestępstwa przywłaszczenia oraz sprzeniewierzenia, Sąd bierze pod uwagę przede wszystkim rozmiar wyrządzonej szkody, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zamiar sprawcy.

 

Sąd wymierzając określoną karę za przestępstwo przywłaszczenia oraz sprzeniewierzenia uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa zachowanie się po jego popełnieniu a także zachowanie pokrzywdzonego i staranie się o naprawienie określonej szkody, wyrządzonej przestępstwem.

 

Zadzwoń, aby skonsultować swoją sprawę: 697053659

lub wyślij mail na:

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

 

Kara pozbawienia wolności za przywłaszczenie

 

Mimo tego, iż przestępstwo przywłaszczenia jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 3 lat, a przestępstwo sprzeniewierzenia karą do 5 lat pozbawienia wolności, to Sąd orzekający w sprawie wcale nie musi orzekać kary pozbawienia wolności. Zgodnie z art. 37a k.k., jeżeli ustawa przewiduje zagrożenie karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, można zamiast tej kary orzec grzywnę albo karę ograniczenia wolności.

 

W przypadku przestępstwa przywłaszczenia, Sąd może nawet – w przypadku nieznacznej społecznej szkodliwości, odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli orzeka jednocześnie środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny.

 

Podsumowując, Sąd przy wymiarze kary za przestępstwo przywłaszczenia bierze pod uwagę wiele okoliczności dotyczących sprawcy przestępstwa. Dlatego tez rolą oskarżonego oraz jego obrońcy jest przedstawienie Sądowi okoliczności, które będą przemawiały na korzyść oskarżonego, a które mogą wpłynąć na wymierzenie łagodniejszej kary.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Szymon Wesling

 

Zadzwoń, aby skonsultować swoją sprawę: 697053659

lub wyślij mail na:

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

 

13 czerwca 2019

Jakie okoliczności mają wpływ na wymiar kary przy przestępstwie przywłaszczenia?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI