forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

W przypadku zakażeń szpitalnych wystarczające jest wykazanie dostatecznej dozy prawdopodobieństwa wystąpienia związku przyczynowo skutkowego między zdarzeniem sprawczym a szkodą.

 

Powyższe potwierdził Sąd Najwyższy wyroku z dnia 22 lutego 2012 roku (sygn. akt IV CSK 245/11): „[…] w sprawach o naprawienie szkód medycznych wykazanie przez poszkodowanego pacjenta przesłanek odpowiedzialności zakładu opieki zdrowotnej jest - ze względu na właściwości wchodzących w grę procesów biologicznych - zadaniem ogromnie trudnym, a niekiedy wręcz niewykonalnym. Zauważał też, że istnienie związku przyczynowego między zdarzeniem sprawczym a szkodą z reguły nie może być - gdy chodzi o zdrowie ludzkie - absolutnie pewne, gdyż związków zachodzących w dziedzinie medycyny nie da się sprowadzić do prostego wynikania jednego zjawiska z drugiego. Dlatego też wymaganie całkowitej pewności istnienia związku przyczynowego byłoby w znaczącej liczbie wypadków nierealne”.

 

W związku z dużymi problemami w udowodnieniu, że zakażenie miało miejsce w konkretnym szpitalu, a przyczyną powstania szkody doznanej przez pacjenta było zawinione zachowanie się osób udzielających pomocy medycznej, w postępowaniach tych niejednokrotnie stosowane są domniemania faktyczne.

 

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 29 września 2014 roku (sygn. akt I ACa 233/14) stwierdził: „[…]uznaje się za dopuszczalne korzystanie z konstrukcji domniemań faktycznych i to nie tylko w odniesieniu do miejsca zakażenia i związku przyczynowego między zakażeniem a pobytem pacjenta w placówce leczniczej, lecz także w odniesieniu do niedbalstwa personelu tej placówki”.

 

Okoliczności które uzasadniają zastosowanie domniemania faktycznego zakażenia pacjenta są następujące:

 

  • pacjent w czasie, w którym był przyjmowany do szpitala nie był zarażony żadną chorobą,

  • doszło do stwierdzenia w tym czasie innych zakażeń mających miejsce w tym konkretnym szpitalu,

  • czy też dokonano negatywnych ocen sanitarno– epidemiologicznych wobec danej placówki medycznej.

 

Podsumowując należy zaznaczyć, że Sąd rozpatrując sprawę dotyczącą zakażenia szpitalnego m. in. bada, czy zostały spełnione normy wymagane wobec danej placówki leczniczej, jaki był stan sanitarny w chwili przebywania na danym oddziale przez osobę poszkodowaną, a także to jak wyglądała kwestia przestrzegania procedur służących utrzymaniu odpowiedniego stanu sanitarnego.

 

09 stycznia 2018

Jakie okoliczności uzasadniają przyjęcie, że do zakażenia pacjenta doszło w pozwanym szpitalu?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI