forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Zadośćuczynienie za krzywdę ma charakter kompensacyjny, a jego celem jest naprawienie szkody niemajątkowej tj. krzywdy w postaci cierpień fizycznych i psychicznych.

Zgodnie z art. 444 § 1 k.c. oraz 445 § 1 k.c. w przypadku uszkodzenia ciała (tj. naruszenia integralności cielesnej) lub wywołania rozstroju zdrowia (tj. wszelkie, choćby przemijające zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu) Sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

 

Sąd orzekający o wysokości zadośćuczynienia za zakażenie szpitalne bierze pod uwagę następujące czynniki:

  • trwałość, nieusuwalność choroby;

  • długotrwałość cierpienia;

  • stopień doznanego bólu;

  • towarzysząca poszkodowanemu obawa, strach;

  • stopień przygnębienia, bezradności;

  • konieczność rezygnacji z dotychczasowego stylu życia, z pasji;

  • konieczność przerwania pracy na czas powrotu do zdrowia;

  • zachowanie pozwanego wobec poszkodowanego;

  • inne czynniki zależne od konkretnego przypadku.

 

Na uwagę zasługuje wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 14 stycznia 2015 roku (sygn. akt I ACa 1480/14), w którym Sąd stwierdził, że: „Celem zadośćuczynienia pieniężnego, o którym mowa w art. 445 § 1 KC jest naprawienie szkody niemajątkowej wyrażającej się w krzywdzie w postaci cierpień fizycznych i psychicznych, to jest ujemnych odczuć przeżywanych w związku z cierpieniami fizycznymi. Ustawodawca wyraźnie zastrzegł, że suma przyznana tytułem zadośćuczynienia ma być ”odpowiednia”, a więc nie może być dowolna lecz musi ściśle uwzględniać stopień doznanej krzywdy. Pojęcie ”sumy odpowiedniej” użyte w art. 445 § 1 KC w istocie ma charakter niedookreślony, niemniej jednak w judykaturze wskazane są kryteria, którymi należy się kierować przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia. Zadośćuczynienie ma mieć przede wszystkim charakter kompensacyjny, wobec czego jego wysokość nie może stanowić zapłaty symbolicznej, lecz musi przedstawiać jakąś ekonomicznie odczuwalną wartość. Jednocześnie wysokość ta nie może być nadmierną w stosunku do doznanej krzywdy, ale musi być ”odpowiednia” w tym znaczeniu, że powinna być przy uwzględnieniu krzywdy poszkodowanego - utrzymana w rozsądnych granicach, odpowiadających aktualnym warunkom i stopie życiowej społeczeństwa”.

 

Podsumowując należy podkreślić, że Sąd określając wysokość należnego zadośćuczynienia z tytułu zakażenia szpitalnego musi brać pod uwagę wszelkie okoliczności zdarzenia, uwzględniać rodzaj obrażeń, jak i związanych z nimi cierpień zarówno tych fizycznych, jak i psychicznych. Ponadto okolicznością braną pod uwagę przez Sąd będzie także konieczność korzystania ze wsparcia osób bliskich.

 

 

08 stycznia 2018

Jakie okoliczności są oceniane przez Sąd w sprawie o zadośćuczynienie za zakażenie w szpitalu?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI