forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Często w inwestycjach deweloperskich występują poważne wady lub usterki. Powód takiego stanu rzeczy to m.in. pośpiech deweloperów w celu oddania inwestycji w terminie czy oszczędność na materiałach i ekipach budowlanych

 

Wszelkie zauważone usterki należy niezwłocznie zgłosić do protokołu podczas odbioru. Późniejsze wykrycie usterek w oddanym mieszkaniu można zgłosić poprzez skierowanie do dewelopera pisma. Zawarcie umowy deweloperskiej nakłada na dewelopera obowiązek odniesienia się do wskazanych w piśmie usterek w ciągu 14 dni od dnia jego doręczenia. Uznanie przez dewelopera zgłoszonych usterek nakłada na niego obowiązek ich usunięcia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru. Termin 30 dni może zostać wydłużony jeśli przy należytej staranności nie jest możliwe usunięcie stwierdzonych usterek przy zachowaniu należytej staranności. W praktyce warto podczas odbioru mieszkania lub później skorzystać z usług eksperta z zakresu budownictwa, który dysponuje fachową wiedzą i pomoże wykryć wady, których my jako niefachowcy nie byliśmy w stanie dostrzec\ np. krzywe ściany, odstępstwa od projektu.

 

Warto pamiętać, iż deweloper odpowiada z tytułu rękojmi, i jest odpowiedzialny za wady w lokalu które wynikły ze złego wykonania budynku.

 

Rękojmia daje nie tylko prawo żądania usunięcia wad, ale również inne roszczenia, np. obniżenia ceny, a nawet odstąpienia od umowy – w takim przypadku zwracamy deweloperowi wadliwe mieszkanie, a on powinien zwrócić nam pieniądze.

 

Obecnie okres rękojmi za wady mieszkania wynosi 5 lat od momentu przekazania lokalu właścicielowi, czyli od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. W przypadku części wspólnych budynku (klatki schodowe, windy, podjazdy) powyższy pięcioletni okres liczony jest od dnia wydania pozwolenia na użytkowanie budynku. Jeżeli wada ujawniłaby się w późniejszym okresie, rękojmia wygasa a my nie możemy żądać bezpłatnego zlikwidowania usterki przez dewelopera. Może się jednak okazać, że wada nie wynika z niewłaściwej eksploatacji nieruchomości a z nienależytego wykonania umowy przez dewelopera – w takim przypadku możliwe jest dochodzenie od dewelopera odszkodowania, a okres przedawnienia roszczenia wynosi 10 lat.

 

26 listopada 2018

Jakie czynności należy podjąć, gdy podczas odbioru mieszkania od dewelopera ujawnią się usterki?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI