forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Zgodnie z art. 43la § 1 k.k.w., jedną z głównych przesłanek, którą należy spełnić aby Sąd uwzględnił wniosek o dozór elektroniczny jest przekonanie Sądu, że odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego będzie wystarczające dla osiągnięcia celów orzeczonej wobec skazanego kary, tj. wystarczające aby skazany pozytywnie ukończył proces resocjalizacji.

 

Dokonując tej oceny Sąd Penitencjarny bierze pod uwagę:

  • dotychczasowy sposób życia skazanego, a w szczególności karalność za przestępstwa;

  • zachowanie skazanego po prawomocnym wyroku skazującym na karę, która ma być odbyta w systemie dozoru elektronicznego;

  • sytuację rodzinną i zawodową skazanego;

  • postawę i zachowanie skazanego podczas pobytu w zakładzie karnym, jeżeli rozpoczął on już odbywanie kary pozbawienia wolności.

 

Każdy z w/w punktów należy odpowiednio opisać, aby przekonać Sąd Penitencjarny, że udzielając skazanemu zgody na dozór elektroniczny pomoże mu jednocześnie w pozytywnym ukończeniu procesu resocjalizacji, a skazany pożytecznie spędzi czas odbywania kary poza zakładem karnym.

 

Aby tego dokonać należy przede wszystkim dokładnie opisać sytuację skazanego, np:

  • wykonywaną pracę lub prowadzoną działalność gospodarczą;

  • podjętą naukę;

  • podjętą terapię dla osób nadużywających alkoholu lub zażywających narkotyki;

  • konieczność sprawowania opieki nad dziećmi lub chorym członkiem rodziny;

 

Sąd Penitencjarny, co miesiąc otrzymuje wnioski od co najmniej kilkuset skazanych na karę pozbawienia wolności, którzy ubiegają się o jej odbycie poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Oprócz informacji o popełnionym przez skazanego przestępstwie oraz informacji uzyskanych przez kuratora podczas wywiadu w miejscu zamieszkania skazanego, Sędzia Penitencjarny nie posiada innych informacji o skazanym. Jeżeli wniosek rozpatrywany jest w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności Sąd dodatkowo otrzyma opinię dyrektora zakładu karnego o skazanym.

 

Na podstawie tych informacji, które w większości są bardzo ogólne i pisane według szablonu, tzn. bardzo podobne dla wszystkich skazanych oraz kilku minut rozmowy w trakcie posiedzenia Sędzia musi ocenić skazanego i wydać decyzję czy uwzględnia czy oddala jego wniosek.

 

Dlatego też, żeby zwiększyć szanse na pozytywne rozpoznanie wniosku o dozór elektroniczny należy we wniosku, a następnie w trakcie kilku minut posiedzenia przedstawić skazanego jako człowieka, który pomimo popełnienia przestępstwa nie jest osobą zdemoralizowaną, a jest osobą, która pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą, uczy się, rozwija, ma konkretne plany na przyszłość, utrzymuje rodzinę lub walczy z uzależnieniem od narkotyków czy alkoholu.

 

Oczywiście, przypadek każdego skazanego na karę pozbawienia wolności jest inny oraz wymaga indywidualnego podejścia i innych argumentów. Jednakże w każdym przypadku należy wykazać Sądowi, że:

  • pomimo popełnienia przestępstwa skazany nie jest osobą zdemoralizowaną, a osadzenie go w zakładzie karnym nie jest konieczne do pozytywnego ukończenia procesu resocjalizacji;

  • odbycie przez skazanego orzeczonej kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego zapobiegnie utracie przez niego pracy, zerwaniu więzi z bliskimi, a także umożliwi skazanemu np. podjęcie lub kontynuowanie terapii związanej z nadużywaniem alkoholu lub zażywaniem narkotyków.

 

Na koniec dodam, że każdy argument użyty we wniosku należy dokładnie przemyśleć, a dodatkowo warto potwierdzić go odpowiednim dokumentem, gdyż znacznie zwiększa to szanse, że Sąd uwzględni wniosek o dozór elektroniczny.

 

Nie sztuką jest wskazać mnóstwo argumentów dlaczego Sąd powinien uwzględnić wniosek o dozór elektroniczny, sztuką jest tak dobrać argumenty i je uzasadnić, by Sąd po przeczytaniu wniosku stwierdził, że proces resocjalizacji skazanego przebiegnie korzystniej, w systemie dozoru elektronicznego niż podczas pobytu w zakładzie karnym.

 

Więcej na temat wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego znajduje w artykułach:

 

Kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

oraz

Zalety dozoru elektronicznego

 

Wniosek do Sądu o udzielenie zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności poza w systemie dozoru elektronicznego można pobrać klikając na poniższy link:

 

Wniosek o dozór elektroniczny

 

21 maja 2018

Jakie argumenty Sąd bierze pod uwagę przy uwzględnieniu wniosku o dozór elektroniczny?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI