forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Z artykułu dowiesz się:

 

  • jaka kara grozi za przywłaszczenie?

 

  • co zrobić, aby ubiegać się o łagodniejszą karę?

 

Kara za przywłaszczenie:

 

  • za popełnienie przestępstwa przywłaszczenia sprawcy grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

 

  • za popełnienie wykroczenia przywłaszczenia sprawcy grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywna.

 

Odpowiedzialność karna za przestępstwo przywłaszczenia zależy od wartości przedmiotu przywłaszczenia:

 

  • Jeżeli wartość rzeczy nie przekracza kwoty 500 zł (w chwili popełnienia czynu), to mamy do czynienia wyłącznie z wykroczeniem z art. 119§1 k.w.

 

  • Jeżeli wartość rzeczy przekracza kwotę 500 zł, bądź jeżeli doszło do przywłaszczenia prawa majątkowego, to w takim wypadku sprawca czynu popełnia przestępstwo z art. 284§1 k.k.

 

Czy Sąd musi orzec karę pozbawienia wolności za przestępstwo przywłaszczenia?

 

Sąd orzekający w sprawie o przywłaszczenie nie musi orzekać kary pozbawienia wolności. Zgodnie z art. 37a k.k., jeżeli ustawa przewiduje zagrożenie karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, można zamiast tej kary orzec grzywnę albo karę ograniczenia wolności.

 

Ponadto w przypadku wyrządzenia szkody przez sprawcę przestępstwa, Sąd może na podstawie art 46§1 k.k. na wniosek osoby pokrzywdzonej orzec naprawienie tej szkody.

 

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo przywłaszczenia

 

Za przestępstwo przywłaszczenia Sąd może również orzec warunkowe umorzenie postępowania karnego, gdy uzna, że stopień społecznej szkodliwości popełnionego czynu nie jest znaczny. Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest bardzo korzystnym rozstrzygnięciem, gdyż sprawca przestępstwa pozostaje osobą niekaraną. Jednakże Sąd z urzędu nie rozważa warunkowego umorzenia. To rolą oskarżonego oraz jego obrońcy jest przedstawienie Sądowi wszystkich okoliczności, które wpływają na korzyść oskarżonego, a tym samym na wymiar kary.

 

Zadzwoń, aby skonsultować swoją sprawę: 697053659

lub wyślij mail na:

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

 

 

Co Sąd bierze pod uwagę przy wymiarze kary za przywłaszczenie?

 

Wymierzając określoną karę, Sąd bada przede wszystkim motywację i sposób zachowania sprawcy, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia sprawcy przed popełnieniem przestępstwa, a także staranie o naprawienie szkody, wyrządzonej przestępstwem.

 

W przypadku przestępstwa przywłaszczenia, Sąd może nawet – w przypadku nieznacznej społecznej szkodliwości, odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli orzeka jednocześnie środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny.

 

Przykładowo, jeżeli x użyczy y samochód na określony czas, a y tego samochodu nie zwróci – mając jednocześnie świadomość konieczności zwrotu - popełnia przestępstwo przywłaszczenia. Sprawca bowiem legalnie wszedł w posiadanie rzeczy, ale postanowił umyślnie nie zwrócić jej właścicielowi. Jeżeli jednak okazałoby się, że x potrzebował samochód, aby zawieźć najbliższą osobę do placówki medycznej, znacznie oddalonej od swojego miejsca zamieszkania, to w takiej sytuacji Sąd mógłby orzec inną karę niż pozbawienie wolności np. karę grzywny. Ponadto w sytuacji, kiedy y naprawiłby szkodę, wyrządzoną x przez to, że nie mógł on korzystać z pojazdu w określonym czasie – Sąd mógłby nawet odstąpić od wymierzenia kary.

 

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Szymon Wesling

 

Zadzwoń, aby skonsultować swoją sprawę: 697053659

lub wyślij mail na:

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

 

 

 

12 czerwca 2019

Jaka kara grozi za przestępstwo przywłaszczenia?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI