forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Przestępstwo przywłaszczenia, określone w art. 284§1 k.k. polega na bezprawnym zabraniu cudzej rzeczy ruchomej lub prawa majątkowego i następnie włączenie ich do swojego majątku. Sprawca przestępstwa postępuje więc z cudzą rzeczą lub prawem, jakby sam był ich właścicielem. Należy wskazać, że aby doszło do popełnienia wskazanego przestępstwa, przywłaszczona rzecz musi znajdować się uprzednio w legalnym posiadaniu sprawcy.

 

Istotną kwestią jest to w jaki sposób, pokrzywdzony przestępstwem przywłaszczenia albo inna osoba, która posiada informacje o popełnieniu takiego przestępstwa może zawiadomić o możliwości jego popełnienia.

 

Jeżeli doszło do przestępstwa przywłaszczenia, to w takiej sytuacji osoba pokrzywdzona albo inna osoba posiadająca informację na temat popełnionego przestępstwa, może złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przywłaszczenia, w którym należy wskazać m.in. dane adresata, dane pokrzywdzonego, opis stanu faktycznego oraz wszelkie dowody na poparcie swoich twierdzeń. Niniejszy wniosek może zostać złożony na Komisariacie Policji bądź w Prokuraturze.

 

Zadzwoń, aby skonsultować swoją sprawę: 697053659

lub wyślij mail na:

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

 

Sam wniosek może zostać złożony w formie pisemnej bądź w formie ustnej do protokołu – podczas przesłuchania w charakterze świadka.

 

Na wniosek pokrzywdzonego, składającego zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, wydaje mu się potwierdzenie złożenia zawiadomienia.

 

Na skutek złożenia przedmiotowego zawiadomienia, organ prowadzący postępowanie wydaje postanowienie o wszczęciu bądź odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego. O podjętej decyzji zawiadamia się osobę, która złożyła zawiadomienie oraz ujawnionego pokrzywdzonego.

 

Trzeba zaznaczyć, iż w sytuacji, kiedy informacje zawarte w zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa nie będą wystarczające do wydana postanowienia, to w takiej sytuacji, jeszcze przez wszczęciem postępowania, organ będzie mógł przeprowadzić tzw. czynności sprawdzające. W takim przypadku postanowienie o wszczęciu albo jego odmowie organ powinien wydać najpóźniej w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia.

 

W przypadku wydania postanowienia o wszczęciu postępowania w przedmiocie przywłaszczenia zostanie wszczęte dochodzenie, które w przypadku postawienia zarzutu popełnienia przestępstwa określonej osobie może zakończyć się wniesieniem aktu oskarżenia do Sądu, a tym samym pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności karnej.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Szymon Wesling

 

Zadzwoń, aby skonsultować swoją sprawę: 697053659

lub wyślij mail na:

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

 

14 czerwca 2019

Jak zawiadomić o przestępstwie przywłaszczenia?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI