forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Powszechnym problemem polskich szpitali jest stale rosnący wskaźnik zakażeń pacjentówJako jedną z przyczyn zakażeń szpitalnych można wskazać nieprzestrzeganie przez personel medyczny zaleceń higieniczno – sanitarnych.

 

Rażącym zaniedbaniem w tym zakresie jest przykładowo nieumycie rąk, czy zaniechanie nałożenia lub zmiany rękawiczek pomiędzy zabiegami dokonywanymi w stosunku do poszczególnych pacjentów.

 

W tym miejscu może pojawić się pytanie, w jaki sposób udowodnić fakt łamania przez personel medyczny podstawowych przepisów higieniczno – satnitarnych oraz czy wykazanie tego typu zaniedbań po stronie szpitala jest w ogóle konieczne dla uzyskania odszkodowania z tytułu zakażenia?

 

W tym zakresie należy mieć na względzie, iż przy dochodzeniu roszczeń z tytułu zakażeń szpitalnych obowiązują mniej sformalizowane reguły dowodzenia, niż ma to miejsce w przypadku innych zdarzeń medycznych. Wyraża się to w przyjęciu, iż wystarczające jest wykazanie przez pacjenta dostatecznego prawdopodobieństwa wystąpienia związku przyczynowego pomiędzy działaniami szpitala a zakażeniem.

 

Dla skutecznego wyegzekwowania odszkodowania z tytułu zakażenia, pacjent który doznał szkody, winien zatem wyłącznie uprawdopodobnić, iż zakażenie jest wynikiem zawinionego działania szpitala, bez konieczności wskazywania w sposób pewny zdarzenia w wyniku, którego jego organizm został zainfekowany. Niewątpliwie, wykazanie, iż personel szpitala w trakcie świadczenia usług medycznych nie przestrzegał wymagań sanitarnych, pozwala na przyjęcie iż na skutek takiego zaniedbania doszło do zakażenia pacjenta.

 

W praktyce jednak, udowodnienie, że lekarz, który dokonywał zabiegu nie umył rąk, bądź nie zmienił rękawiczek, może być niewykonalne. Z tego względu w procesach o roszczenia z tytułu zakażenia szpitalnego funkcjonuje tzw. koncepcja winy anonimowej, która opiera się na założeniu, iż dochodząc odszkodowania od szpitala, pacjent który uległ zakażeniu nie musi wykazać błędu określonej osoby, określonego pracownika szpitala. Wystarczy aby udowodnił, iż w momencie przyjęcia do szpitala nie był zakażony wirusem. W takim stanie rzeczy bowiem spełniony zostaje wymóg uprawdopodobnienia istnienia związku przyczynowego między zakażeniem a działaniem szpitala, co daje automatycznie podstawę do skutecznego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu zakażenia.

Podsumowując, poszkodowany w wyniku zakażenia szpitalnego, nie musi wykazywać w procesie w sposób pewny, kto z personelu medycznego szpitala nie przestrzegał zasad sanitarno-higienicznych i na czym dokładnie to zaniedbanie polegało. Wystarczy, aby poszkodowany uprawdopodobnił, że szpital ponosi odpowiedzialność za doznane zakażenie, a w tym celu dostateczne będzie udowodnienie, iż w chwili przyjęcia do szpitala nie był zakażony wirusem.

 

09 stycznia 2018

Jak udowodnić, że w czasie zakażenia pacjenta personel szpitala nie przestrzegał wymagań sanitarnych?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI