forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

W wyroku orzekającym rozwód Sąd ma obowiązek orzeczenia o władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron postępowania. Niniejsza powinność wynika z art. 58 § 1 i § 1a Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

Sąd rozpoznający sprawę o rozwód może zatem w zakresie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron postępowania:

 

  1. powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron postępowania obojgu rodzicom;

 

  1. powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron postępowania jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka (w tym kontekście warto zauważyć, iż Sąd ma obowiązek wskazać jakie konkretnie obowiązki i uprawnienia w stosunku do osoby dziecka przysługują rodzicowi, którego władza rodzicielska została ograniczona);

 

  1. zawiesić władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem stron postępowania;

 

  1. pozbawić władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron postępowania jednego z rodziców a nawet obojga rodziców.

 

W myśl art. 112 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: pozbawienie władzy rodzicielskiej lub jej zawieszenie może być orzeczone także w wyroku orzekającym rozwód, separację albo unieważnienie małżeństwa”.

 

Oprócz tego, warto dodać, że wedle art. 111 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców”.

 

Jak zatem powinniśmy sformułować petitum pozwu o rozwód kiedy żądamy pozbawienia przez Sąd władzy rodzicielskiej małżonka nad wspólnym małoletnim dzieckiem?

 

Konstruując żądanie pozbawienia przez Sąd w wyroku rozwodowym władzy rodzicielskiej małżonka nad wspólnym małoletnim dzieckiem powinniśmy zatem powołać się na art. 58 § 1 i § 1a w zw. z art. 111 § 1 w zw. z art. 112 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

Poniżej przedstawiam przykładową część petitum pozwu o rozwód z żądaniem pozbawienia przez Sąd władzy rodzicielskiej małżonka nad wspólnym małoletnim dzieckiem:

 

  • na podstawie art. 58 § 1 i § 1a w zw. z art. 111 § 1 w zw. z art. 112 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wnoszę o pozbawienie pozwanej/pozwanego - … (tutaj wpisujemy imię/imiona i nazwisko małżonka) władzy rodzicielskiej nad małoletnią córką/małoletnim synem stron postępowania - … (w tym miejscu umieszczamy imię/imiona i nazwisko dziecka) urodzoną/urodzonym dnia … (tutaj podajemy datę urodzenia dziecka) w(w tym miejscu wskazujemy miejsce urodzenia dziecka) ze względu na … (tutaj podajemy przesłankę pozbawienia władzy rodzicielskiej, na przykład – wystąpienie trwałej przeszkody w wykonywaniu przez Pozwaną/Pozwanego władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem polegającej na skazaniu Pozwanej/Pozwanego na karę długoletniego pozbawienia wolności, której koniec przypada na 01 stycznia 2029 rok).

 

Wskazać należy, iż jest to jedynie przykład części petitum pozwu o rozwód z żądaniem pozbawienia przez Sąd władzy rodzicielskiej małżonka nad wspólnym małoletnim dzieckiem. Oczywistym jest, iż strona postępowania może formułować go w inny sposób. Jednakże istotnym jest, aby ta część zawierała wyżej wymienione elementy.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska-Melion

kontakt: kom. + 48 697 053 659

 

 

 

11 marca 2019

Jak sformułować żądanie pozbawienia władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem w pozwie o rozwód?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI