forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Wskazać należy na wstępie, iż wedle art. 58 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe”.

 

Niniejsza norma prawna wskazuje na możliwość żądania przez małżonka nakazania w wyroku rozwodowym eksmisji drugiego małżonka ze wspólnie zamieszkiwanej nieruchomości. Sąd nie jest uprawniony do badania z urzędu czy zachodzą przesłanki do nakazania eksmisji małżonka ze wspólnie zamieszkiwanej z drugim małżonkiem nieruchomości, co oznacza, że:

 

  • wymagany jest wniosek Strony postępowania z żądaniem nakazania eksmisji małżonka;
  • wniosek taki powinien wskazywać, że w przedmiotowym stanie faktycznym zachodzi wypadek wyjątkowy, o którym mowa w art. 58 § 2 zdanie 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a małżonek swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.

 

W związku z niniejszym, jak powinniśmy sformułować nasze żądanie?

 

Konstruując żądanie nakazania przez Sąd w wyroku rozwodowym eksmisji małżonka ze wspólnie zamieszkiwanej nieruchomości powinniśmy zatem powołać się na art. 58 § 2 zdanie 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Poniżej przedstawiam przykładową część petitum pozwu o rozwód z żądaniem nakazania przez Sąd w wyroku kończącym postępowanie eksmisji małżonka ze wspólnie zamieszkiwanej nieruchomości:

  • na podstawie art. 58 § 2 zdanie 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wnoszę o nakazanie eksmisji pozwanej/pozwanego - … (w tym miejscu podajemy imię i nazwisko małżonka) ze wspólnie zamieszkiwanej z powodem/powódką  - … (tutaj wskazujemy nasze imię i nazwisko) oraz dziećmi Stron postępowania - … (powinniśmy podać imiona i nazwiska dzieci) nieruchomości położonej  przy ul. … (w tym miejscu precyzyjnie określamy ulicę, numer domu lub mieszkania) w … (tutaj zamieszczamy miejscowość położenia domu bądź mieszkania)  z uwagi na zaistnienie wypadku wyjątkowego, w którym pozwany/pozwana swym rażąco nagannym postępowaniem (możemy w tym miejscu dodać: które zostanie opisane w uzasadnieniu pozwu lub polegającym na … - wskazując od razu na czym polega rażąco naganne postępowanie małżonka, przykładowo – dopuszczeniu się wobec powoda/powódki oraz dzieci Stron postępowania przemocy fizycznej i psychicznej) uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.

Wskazać należy, iż jest to jedynie przykład części petitum pozwu o rozwód z żądaniem nakazania przez Sąd w wyroku kończącym postępowanie eksmisji małżonka ze wspólnie zamieszkiwanej nieruchomości. Oczywistym jest, iż Strona postępowania może formułować go w inny sposób. Jednakże istotnym jest, aby ta część zawierała wyżej wymienione elementy.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska-Melion

kontakt: kom. + 48 697 053 659

 

06 marca 2019

Jak sformułować żądanie nakazania przez Sąd eksmisji małżonka ze wspólnie zajmowanej nieruchomości w pozwie o rozwód?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI