forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód”.

 

Ponadto, wedle art. 57 wyżej wymienionego aktu normatywnego:


„§ 1. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

§ 2. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy”.

 

Niniejsze oznacza, że w przypadku zaistnienia przesłanek pozytywnych rozwodu – zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, każdy z małżonków może wystąpić do sądu z pozwem o rozwód. Każdy z małżonków ma także prawo do żądania rozwodu bez orzekania o winie.

 

Konstruując żądanie rozwodu bez orzekania o winie powinniśmy zatem powołać się na art. 56 § 1 w związku z art. 57 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

Poniżej przedstawiam przykładową część petitum pozwu z żądaniem rozwodu bez orzekania o winie:

  • na podstawie art. 56 § 1 w zw. z art. 57 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wnoszę o rozwiązanie przez rozwód związku małżeńskiego zawartego w dniu … (tutaj wpisujemy datę zawarcia związku małżeńskiego) przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w … (tutaj wpisujemy miejsce zawarcia związku małżeńskiego) za numerem aktu małżeństwa … (w tym miejscu wpisujemy numer aktu małżeństwa) pomiędzy … (w tym miejscu należy podać imię i nazwisko małżonki – jeżeli są dwa imiona bądź nazwisko dwuczłonowe podajemy je precyzyjnie) z domu … (tutaj wpisujemy nazwisko rodowe małżonki) córką … i … (wskazujemy dane rodziców małżonki – w naszym przykładzie najpierw ojciec później matka) z domu … (podajemy nazwisko rodowe matki małżonki) urodzoną dnia … (w tym miejscu należy wskazać datę urodzenia małżonki) w … (tutaj podajemy miejsce urodzenia małżonki) a … (w tym miejscu należy podać imię i nazwisko małżonka – jeżeli są dwa imiona bądź nazwisko dwuczłonowe podajemy je precyzyjnie) synem … i … (wskazujemy dane rodziców małżonka – w naszym przykładzie najpierw ojciec później matka) z domu … (podajemy nazwisko rodowe matki małżonka) urodzonym dnia … (w tym miejscu należy wskazać datę urodzenia małżonka) w … (tutaj podajemy miejsce urodzenia małżonki) bez orzekania o winie.

 

Wskazać należy, iż jest to jedynie przykład części petitum pozwu z żądaniem rozwodu bez orzekania o winie. Oczywistym jest, iż strona postępowania może formułować go w inny sposób. Jednakże istotnym jest, aby ta część zawierała wyżej wymienione elementy.

 

Ponadto warto przy sporządzaniu pozwu o rozwód bez orzekania o winie dysponować odpisem aktu małżeństwa, który będzie stanowił załącznik do niniejszego pisma wszczynającego postępowanie sądowe. Dlaczego warto nim dysponować już przy sporządzaniu przedmiotowego pozwu?  Odpowiedź jest prosta, a mianowicie wszelkie informacje niezbędne do konstrukcji tej części petitum pozwu odnajdziemy właśnie w akcie małżeństwa, stąd jest to niezwykle przydatny dokument właśnie przy sporządzaniu pozwu o rozwód bez orzekania o winie.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska-Melion

kontakt: kom. + 48 697 053 659

05 marca 2019

Jak sformułować w pozwie żądanie rozwodu bez orzekania o winie?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI