forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Do napisania tego artykułu skłoniło mnie następujące zapytanie czytelnika bloga:

 

Witam, Cała procedura dozoru u mojego męża zaczęła się 1 października, wtedy ZK wystąpił z wnioskiem. Dokumenty do Sądu trafiły 8 października. W przeciągu dwóch tygodni były sprawdzone warunki techniczne i wywiad kuratora!!! Dziś jest już 11 listopad i nadal nic nie wiemy o terminie wokandy! Ile czasu jest maksymalnie na wyznaczenie terminu?

 

Zgodnie z art. 43ld par 4 k.k.w. Sąd Penitencjarny powinien rozpoznać wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku do Sądu.

 

Natomiast, jeżeli Sąd Penitencjarny nie uwzględni Twojego wniosku, to zgodnie z art. 43lk k.k.w. na postanowienie Sądu Penitencjarnego o oddaleniu wniosku o dozór elektroniczny przysługuje środek zaskarżenia – zażalenie, które powinno zostać rozpoznane w ciągu 7 dni od wpływu zażalenia do Sądu.

 

Jak na polskie standardy, ustawa kodeks karny wykonawczy wprowadziła wręcz ekspresowe tempo rozpoznawania przez Sądy wniosków o dozór elektroniczny oraz zażaleń na odmowę ich uwzględnienia.

 

Opóźnienie w rozpoznaniu wniosku o dozór elektroniczny ma najczęściej miejsce w dwóch przypadkach:

 

  • składane przez skazanych wnioski o dozór elektroniczny są dotknięte błędami i brakami formalnymi, które wymagają uzupełnienia przed skierowaniem sprawy na wokandę,

  • Sądy Penitencjarne nie wywiązują się z zakreślonego w ustawie terminu 30 dni na wyznaczenie posiedzenia celem rozpoznania wniosku o dozór elektroniczny.

 

Aby przyspieszyć rozpoznanie przez Sąd Penitencjarny wniosku o zezwolenie na odbycie kary w trybie dozoru elektronicznego, należy pamiętać o kilku wskazówkach:

 

  • wniosek o dozór elektroniczny najlepiej jest złożyć na biurze podawczym Sądu Penitencjarnego, zamiast wysyłać go pocztą. Dzięki temu już następnego dnia, a najpóźniej w ciągu 2 dni po złożeniu wniosku trafi on na biurko Sędziego Penitencjarnego

  • we wniosku o dozór elektroniczny skazany powinien wskazać telefon kontaktowy, dzięki temu prostemu zabiegowi Sąd Penitencjarny może zawiadomić skazanego telefonicznie o terminie i miejscu posiedzenia. Sąd nie będzie musiał wysyłać Ci zawiadomienia o terminie posiedzenia pocztą, co znacznie przyspieszy wyznaczenie posiedzenia

  • wniosek o dozór elektroniczny należy podpisać własnoręcznie (pełnym imieniem i nazwiskiem). Częstym błędem osób ubiegających się o odbycie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego jest podpisanie wniosku imieniem i nazwiskiem komputerowo, a nie własnoręcznie. Jest to brak formalny wniosku, a więc Sąd wezwie skazanego do jego uzupełnienia poprzez złożenie pod wnioskiem własnoręcznego podpisu, a to z kolei opóźni rozpoznanie Twojego wniosku

  • we wniosku o dozór elektroniczny należy wskazać prawomocny wyrok skazujący na karę pozbawienia wolności, którą skazany chce odbyć w trybie dozoru elektronicznego

  • do wniosku o dozór elektroniczny należy dołączyć harmonogram wykonania kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego. Chodzi tu o rozpisanie godzin na dobę „od….. do” w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany będzie przebywał poza miejscem zamieszkania (poza miejscem wykonywania dozoru)

  • do wniosku o dozór elektroniczny należy dołączyć pisemną zgodę osób dorosłych, wspólnie zamieszkujących ze skazanym w miejscu wykonywania dozoru elektronicznego

 

Co zatem można zrobić, aby przyspieszyć rozpoznanie przez Sąd wniosku o dozór elektroniczny:

 

  • do wniosku o dozór elektroniczny należy dołączyć pismo, zatytułowane „prośba o pilne wyznaczenie terminu posiedzenia w przedmiocie rozpoznania wniosku o dozór elektroniczny” W tym piśmie należy wskazać na zakreślony w ustawie termin 30 dni na rozpoznanie wniosku, a ponadto wskazać argumenty, dla których zwolnienie z zakładu karnego jest tak istotne dla skazanego. Dla przykładu, jeśli skazany wykonuje pracę, powinien wskazać na zagrożenie jej utraty w razie osadzenia w zakładzie karnym. Jeżeli opiekuje się chorym członkiem rodziny należy wskazać na konieczność zapewnienia tej osobie ciągłej opieki.

 

Wniosek do Sądu o udzielenie zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego można pobrać klikając na poniższy link:

 

Wniosek o dozór elektroniczny

14 maja 2018

Jak przyspieszyć rozpoznanie przez Sądu wniosku o dozór elektroniczny?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI