forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Zgodnie z art.43la kodeksu karnego wykonawczego Sąd Penitencjarny udziela skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w dozorze elektronicznym, jeśli oceni, że jest to wystarczające dla osiągnięcia celów orzeczonej kary.

 

Dokonując tej oceny Sąd Penitencjarny bierze pod uwagę:

 • dotychczasowy sposób życia skazanego, a w szczególności karalność za przestępstwa,

 • zachowanie po prawomocnym wyroku skazującym na karę, którą skazany chce odbyć w trybie dozoru elektronicznego,

 • sytuację zawodową i rodzinną skazanego.

 

Ten ostatni punkt wymaga szerszego omówienia. To na skazanym lub jego obrońcy spoczywa ciężar wykazania, że z uwagi na:

 • wykonywaną przez skazanego pracę lub prowadzoną działalność gospodarczą,

 • podjętą naukę,

 • podjętą terapię dla osób nadużywających alkoholu lub zażywających narkotyki

lub

 • konieczność sprawowania opieki nad dziećmi lub chorym członkiem rodziny,

 

osadzenie skazanego w zakładzie karnym spowoduje, że straci pracę, jego rodzina zostanie pozbawiona środków na utrzymanie, utraci możliwość kontynuowania nauki, przerwie leczenie uzależnienia od narkotyków lub alkoholu, czy też straci możliwość opieki nad bliską osobą.

 

Zadaniem skazanego lub jego obrońcy jest przedstawienie skazanego jako człowieka, który pomimo popełnienia przestępstwa nie jest osobą zdemoralizowaną, człowieka, który pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą, kontynuuje naukę, utrzymuje rodzinę lub walczy z uzależnieniem od narkotyków czy alkoholu.

 

Rzecz jasna, przypadek każdego skazanego na karę pozbawienia wolności jest inny, każdy wymaga indywidualnego podejścia i innych argumentów, ale w zasadzie zawsze chodzi o wykazanie Sądowi, że:

 • pomimo popełnienia przestępstwa skazany nie jest osobą zdemoralizowaną, aby konieczne było jego osadzenie w zakładzie karnym,

 

a jednocześnie

 • odbycie orzeczonej wobec skazanego kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym – w trybie dozoru elektronicznego zapobiegnie utracie przez skazanego pracy – źródła dochodu rodziny, zerwaniu więzi z bliskimi, a także umożliwi skazanemu np. podjęcie lub kontynuowanie terapii związanej z nadużywaniem alkoholu lub zażywaniem narkotyków.

   

Należy pamiętać, że każdy argument, powołany we wniosku o dozór elektroniczny powinien być potwierdzony załączonym dokumentem. Dla przykładu, jeśli w trakcie dozoru elektronicznego skazany chce kontynuować terapię dla osób nadużywających alkoholu, wówczas powinien dołączyć do wniosku o dozór elektroniczny zaświadczenie z poradni o podjętym przez leczeniu.

 

Więcej na temat dozoru elektronicznego znajdziesz w artykułach:

 

Kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

 

oraz

 

Ile czeka się na rozpoznanie wniosku o dozór elektroniczny?

 

Wniosek do Sądu o udzielenie zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego można pobrać klikając na poniższy link:

 

Wniosek o dozór elektroniczny

14 maja 2018

Jak przekonać Sąd do uwzględnienia wniosku o dozór elektroniczny?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI