forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, bezpłatne porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu.   Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w.   Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który
26 stycznia 2018
Zgodnie z art. 182a k.k.w. kierowca po upływie połowy okresu zakazu prowadzenia pojazdów, a w przypadku dożywotniego zakazu po upływie 10 lat, może wystąpić do Sądu z wnioskiem o tzw.

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Wniosek o udzielenie zgody na dozór elektroniczny należy złożyć do Sądu Penitencjarnego, a więc Sądu Okręgowego, w którego okręgu skazany przebywa. Wniosek o dozór elektroniczny można złożyć na dwa sposoby:

 

 • osobiście na biurze podawczym w Sądzie (złożenie wniosku osobiście w Sądzie przyspieszy jego zarejestrowanie i rozpoznanie przez Sąd)

  lub

 • listownie przesyłką poleconą.

 

Prawidłowo sporządzony wniosek dozór elektroniczny powinien zawierać:

 

 • oznaczenie Sądu Penitencjarnego, do którego wniosek jest kierowany,

 • oznaczenie prawomocnego wyroku skazującego na karę pozbawienia wolności, poprzez podanie daty wydania i prawomocności wyroku oraz sygnatury sprawy, w jakiej ten wyrok zapadł,

 • wskazanie, czy skazany rozpoczął już odbywanie kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym i stara się o dozór elektroniczny co do pozostałej, nie odbytej jeszcze kary,

 • wskazanie miejsca – dokładnego adresu, w którym skazany chce odbyć karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,

 • oświadczenia dorosłych domowników, którzy zamieszkują wspólnie ze skazanym i wyrażają zgodę na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego w tym lokalu – oświadczenia domowników powinny być własnoręcznie przez nich podpisane i dołączone do wniosku o dozór elektroniczny,

 • uzasadnienie – tj. wskazanie dlaczego Sąd powinien udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w dozorze elektronicznym.

   

Uzasadnienie jest najważniejszą częścią wniosku o wyrażenie przez Sąd zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, gdyż decyzja Sądu w przedmiocie dozoru elektronicznego ma charakter fakultatywny, tzn. Sąd może, ale nie musi uwzględnić złożonego wniosku o dozór elektroniczny, nawet jeżeli skazany spełnia wszystkie przesłanki do udzielenia mu zgody na dozór elektroniczny.

 

W związku z powyższym skazany powinien przekonać Sąd, iż z uwagi na:

 

 • rodzaj i charakter popełnionego przestępstwa,

 • postępowanie po prawomocnym wyroku skazującym,

 • sytuację zawodową oraz rodzinną

 

zasługuje na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, a osadzenie go w zakładzie karnym nie jest konieczne, gdyż skazany zrozumiał swój błąd, a jednocześnie izolacja od rodziny oraz utrata możliwości wykonywania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej będzie tragedią dla skazanego, jak i jego rodziny.

 

Każdy argument, na który skazany powołuje się we wniosku o wyrażenie zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w dozorze elektronicznym, powinien zostać poparty dokumentem dołączonym do wniosku. To w dużej mierze od przekonywującego uzasadnienia wniosku o dozór elektroniczny zależy, czy Sąd uwzględni wniosek skazanego i wyrazi zgodę na dozór elektroniczny.

 

Więcej na temat wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego znajduje w artykułach:

 

Kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

oraz

Ile się czeka na rozpoznanie wniosku o dozór elektroniczny?

 

Wniosek do Sądu o udzielenie zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności poza w systemie dozoru elektronicznego można pobrać klikając na poniższy link:

 

Wniosek o dozór elektroniczny

 

05 lutego 2018

Jak powinien wyglądać wniosek o dozór elektroniczny?

© Copyright 2018 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WROCŁAW

 

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu
ul. Rynek 7

50-106 Wrocław 
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 502 879 549

KRAKÓW

 

Kancelaria Adwokacka w Krakowie
ul. ks.bp. W. Bandurskiego 66 lok.5

31-515 Kraków 
fil@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 502 879 577

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5, 02-916 Warszawa

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
tel./fax  22/ 629 00 36
kom. 697 053 659, 502 879 552

KONTAKT

POLECANE LINKI

ŁÓDŹ

 

Kancelaria Adwokacka w Łodzi
ul. Sienkiewicza 59

90-009 Łódź
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 502 879 549

GDAŃSK

 

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku
ul. Czopowa 14/20

80-882 Gdańsk
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 502 879 549

POZNAŃ

 

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu
ul. Mostowa 27

61-854 Poznań
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 502 879 549