forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Podkreślenia wymaga fakt, iż wraz z pozwem o rozwód powód ma prawo wnosić o nakazanie w wyroku kończącym postępowanie przez Sąd eksmisji drugiego małżonka ze wspólnie zamieszkiwanej nieruchomości, co wynika wprost z art. 58 § 2 zdanie 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wedle którego: w wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka”. W związku z tym, powstaje pytanie: jaka jest opłata sądowa od pozwu o rozwód wraz z żądaniem nakazanie eksmisji małżonka ze wspólnie zamieszkiwanej nieruchomości?

Po pierwsze, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.): „opłatę stałą w kwocie 600 złotych pobiera się od pozwu o rozwód”.

Wyżej wymieniona kwota obejmuje rozstrzygnięcia obligatoryjne, które Sąd ma obowiązek zamieścić w wyroku kończącym postępowanie o rozwód, tj. orzeczenie o:

  • władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków,
  • kontaktach rodziców z dzieckiem,
  • tzw. alimentach na rzecz dziecka,
  • sposobie korzystania z wspólnego mieszkania Stron przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków.

Nakazanie eksmisji małżonka ze wspólnie zamieszkiwanej nieruchomości nie należy zatem do orzeczeń obligatoryjnych, które Sąd musi zamieścić w wyroku kończącym postępowanie w sprawie o rozwód. Jednakże, wedle art. 26 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.): w sprawach o rozwód, o separację lub o unieważnienie małżeństwa, w razie zasądzenia alimentów na rzecz małżonka w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji, pobiera się od małżonka zobowiązanego opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia, a w razie nakazania eksmisji jednego z małżonków albo podziału wspólnego majątku pobiera się także opłatę w wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie”.

Mając na uwadze niniejsze, składając pozew o rozwód, w którym dodatkowo zażądamy orzeczenia eksmisji małżonka ze wspólnie zamieszkiwanej nieruchomości musimy dokonać jednej opłaty sądowej w kwocie 600,00 złotych.

 

Jednakże, nie sposób nie zauważyć, że zacytowana powyżej norma prawna nie określa, w odróżnieniu na przykład do żądania alimentów od małżonka, kto będzie zobowiązany w orzeczeniu kończącym postępowanie do zapłaty niniejszej opłaty. Z tego powodu należy przyjąć, że zasada obciążenia przedmiotową opłatą jest określona w dyspozycji  art. 113 ust. 1  ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.), zgodnie z którym: kosztami sądowymi, których strona nie miała obowiązku uiścić lub których nie miał obowiązku uiścić kurator albo prokurator, sąd w orzeczeniu kończącym sprawę w instancji obciąży przeciwnika, jeżeli istnieją do tego podstawy, przy odpowiednim zastosowaniu zasad obowiązujących przy zwrocie kosztów procesu”. Niniejsze oznacza, że jeżeli Sąd w wyroku kończącym postępowanie o rozwód uzna, że strona powodowa miała rację i tym samym, zachodzą przesłanki do orzeczenia eksmisji małżonka ze wspólnie zamieszkiwanej nieruchomości, wówczas obciąży pozwanego opłatą sądową przewidzianą od pozwu o eksmisję.

Warto dodać, że zgodnie z art. 27 pkt 11 wyżej wskazanego aktu normatywnego opłatę stałą w kwocie 200,00 złotych pobiera się od pozwu w sprawie o opróżnienie lokalu mieszkalnego, co oznacza, że właśnie kwotę 200,00 złotych zasądzi Sąd w wyroku kończącym postępowanie o rozwód od pozwanego w przypadku orzeczenia jego eksmisji, stwierdzając, że zgodnie z żądaniem powoda, zachodzą przesłanki przewidziane w art. 58 § 2 zdanie 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska-Melion

kontakt: kom. + 48 697 053 659

 

05 lutego 2019

Ile wynosi opłata od pozwu o rozwód z żądaniem nakazania eksmisji małżonka ze wspólnie zamieszkiwanej nieruchomości?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI