forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Informację o wysokości opłaty sądowej od pozwu o rozwód odnajdziemy w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.). Wedle art. 26 ust. 1 pkt 1 niniejszego aktu normatywnego: „opłatę stałą w kwocie 600 złotych pobiera się od pozwu o rozwód”.

 

Podkreślenia wymaga fakt, iż na mocy art. 58 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego opłata ta obejmuje rozstrzygnięcia obligatoryjne, które Sąd ma obowiązek zamieścić w wyroku kończącym postępowanie o rozwód, są nimi orzeczenie o:

 

  • władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków;
  • kontaktach rodziców z dzieckiem
  • tym, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka (alimenty na rzecz dziecka);
  • sposobie korzystania z wspólnego mieszkania Stron przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków.

 

Tym samym, jeżeli w pozwie o rozwód żądamy przykładowo alimentów na rzecz małoletniego dziecka, oprócz kwoty 600,00 złotych nie ponosimy z tego powodu dodatkowych kosztów.

 

Jednakże, nie sposób nie nadmienić, iż wyrok rozwodowy może zawierać także elementy fakultatywne, czyli takie, które mogą się pojawić  orzeczeniu, ale nie muszą. Należą do nich:

 

  • alimenty na rzecz małżonka;
  • eksmisja jednego z małżonków ze wspólnego mieszkania Stron postępowania;
  • podział majątku wspólnego małżonków.

 

W związku z tym, czy opłata sądowa od pozwu o rozwód w wysokości 600,00 złotych wyczerpuje także koszty związane z żądaniami fakultatywnymi?

 

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.): w sprawach o rozwód, o separację lub o unieważnienie małżeństwa, w razie zasądzenia alimentów na rzecz małżonka w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji, pobiera się od małżonka zobowiązanego opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia, a w razie nakazania eksmisji jednego z małżonków albo podziału wspólnego majątku pobiera się także opłatę w wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie”.

 

Niniejsze oznacza, że w przypadku wyżej wskazanych elementów fakultatywnych wyroku rozwodowego, w orzeczeniu kończącym postępowanie sąd pobiera opłatę:

  • w przypadku zasądzenia alimentów na rzecz małżonka – jest to opłata stosunkowa w wysokości 5% od ustalonej kwoty alimentów za okres jednego roku (przykład: Sąd zasądził alimenty w wysokości 500,00 złotych miesięcznie – opłata sądowa wyniesie 300,00 złotych), opłata ta zostanie zasądzona od małżonka zobowiązanego do zapłaty alimentów;
  • w sytuacji orzeczenia o eksmisji małżonka – jest to opłata stała w wysokości 200,00 złotych – wynika to wprost z art. 27 pkt 11 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.);
  • od dokonanego podziału majątku wspólnego małżonków – jest to opłata stała w wysokości 1000,00 złotych [art. 38 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.)], a w wypadku zgodnego projektu podziału tego majątku – jest to opłata stała w wysokości 300,00 złotych - art. 38 ust. 2 wyżej wskazanej normy prawnej.

 

Podsumowując, opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600,00 złotych i zawiera w sobie koszt wszystkich obligatoryjnych elementów wyroku kończącego postępowanie o rozwód. W przypadku orzeczeń fakultatywnych wyroku rozwodowego (alimenty na rzecz małżonka, eksmisja jednego z małżonków ze wspólnego mieszkania Stron postępowania, podział majątku wspólnego małżonków) sąd właśnie w rozstrzygnięciu końcowym pobierze należne z tego tytułu opłaty, których wysokość została określona w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.).

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska-Melion

kontakt: kom. + 48 697 053 659

05 lutego 2019

Ile wynosi opłata od pozwu o rozwód?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI