forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Zgodnie z art. 58 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu”.

 

Niniejsze oznacza, że żądając rozwiązania związku małżeńskiego przez rozwód możemy także żądać podziału majątku wspólnego. Jednakże, czy w takiej sytuacji musimy od razu ponieść opłatę sądową od zgłoszonego w pozwie o rozwód żądania podziału majątku wspólnego?

 

Na wstępie rozważań w tym zakresie należy podkreślić, iż wedle art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.): „opłatę stałą w kwocie 600 złotych pobiera się od pozwu o rozwód”.

 

Jednakże, powyższa wysokość opłaty sądowej obejmuje rozstrzygnięcia obligatoryjne, które Sąd ma obowiązek zamieścić w wyroku kończącym postępowanie o rozwód, tj. orzeczenie o:

 

  • władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków,
  • kontaktach rodziców z dzieckiem,
  • tzw. alimentach na rzecz dziecka,
  • sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania Stron przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków.

 

Podział majątku wspólnego małżonków nie należy zatem do orzeczeń obligatoryjnych, które Sąd musi zamieścić w wyroku kończącym postępowanie w sprawie o rozwód. Jednakże, wedle art. 26 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.): w sprawach o rozwód, o separację lub o unieważnienie małżeństwa, w razie zasądzenia alimentów na rzecz małżonka w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji, pobiera się od małżonka zobowiązanego opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia, a w razie nakazania eksmisji jednego z małżonków albo podziału wspólnego majątku pobiera się także opłatę w wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie”.

Tym samym, składając pozew o rozwód, w którym dodatkowo zażądamy podziału majątku wspólnego małżonków musimy dokonać jednej opłaty sądowej w kwocie 600,00 złotych. W orzeczeniu kończącym postępowanie o rozwód, dokonując podziału majątku wspólnego małżonków Sąd zasądzi pobranie opłaty w wysokości przewidzianej od pisma wszczynającego postępowanie o podział majątku wspólnego małżonków.

Jaka będzie to kwota?

Odpowiedź na niniejsze pytanie znajdziemy w art. 38 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.), wedle której:


„1. Opłatę stałą w kwocie 1000 złotych pobiera się od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej.

2. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych”.

 

Niniejsze oznacza, że przykładowo jeżeli wyłącznie powód zażądał w pozwie o rozwód podziału majątku wspólnego małżonków, to w przypadku dokonania przez Sąd podziału majątku w orzeczeniu kończącym postępowanie o rozwód, Sąd pobierze opłatę w wysokości 1.000,00 złotych. Gdy jednak małżonkowie przedstawią zgodny projekt podziału należącego do nich majątku wspólnego, wówczas Sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie o rozwód pobierze opłatę sądową w wysokości 300,00 złotych.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska-Melion

kontakt: kom. + 48 697 053 659

05 lutego 2019

Ile wynosi opłata o pozwu o rozwód z żądaniem podziału majątku wspólnego małżonków?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI