forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

W jakim terminie Sąd powinien rozpoznać wniosek o dozór elektroniczny?


Wniosek o odbycie kary pozbawienia wolności w dozorze elektronicznym powinien być rozpoznany przez Sąd w ciągu 30 dni od jego wpłynięcia do Sądu. Wynika to wprost z przepisu art. 43ld par. 4 Kodeksu Karnego Wykonawczego, zgodnie z którym "Sąd penitencjarny wydaje postanowienie w przedmiocie wniosku o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku". Pamiętajcie, że termin 30 dni na wyznaczenie przez Sąd posiedzenia w sprawie o dozór elektroniczny liczy się od daty wpływu wniosku o dozór elektroniczny, a więc od dnia, w którym Sąd otrzymał wniosek skazanego o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. W przypadku złożenia wniosku o dozór elektroniczny na biurze podawczym Sądzie termin 30 dni na rozpoznanie wniosku o dozór elektroniczny przez Sąd liczy się od daty złożenia wniosku na biurze podawczym Sądu. Jeśli natomiast skazany wyśle do Sądu wniosek o dozór elektroniczny poczta, to termin 30 dni na rozpoznanie wniosku przez Sąd należy liczyć nie od daty wysłania wniosku na poczcie, lecz od daty, w której poczta doręczy Sądowi wniosek skazanego o dozór elektroniczny.


Jak długo Sądy rozpoznają wnioski o dozór elektroniczny?


Z mojego zawodowego doświadczenia wynika, że Sądy w większości przypadków rozpoznają wnioski o dozór elektroniczny w ustawowym terminie 30 dni od daty wpływu wniosku do Sądu. Czasami na wyznaczenie terminu posiedzenia w sprawie o dozór elektroniczny trzeba poczekać półtora do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku do Sądu. Większe opóźnienia w rozpoznawaniu wniosków skazanych o dozór elektroniczny są spowodowane przez błędy, braki formalne popełniane przez osoby ubiegające się o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, np. nie podpisanie wniosku o dozór elektroniczny, podpisanie wniosku o dozór elektroniczny przez żonę, ojca lub innego członka rodziny osoby skazanej, nie dołączenie do wniosku wymaganych dokumentów, np. oświadczenia współdomowników skazanego o zgodzie na wykonywanie dozoru elektronicznego w ich mieszkaniu.


Jak przyspieszyć rozpoznanie wniosku o dozór elektroniczny?


Aby doprowadzić do jak najszybszego rozpoznania przez Sąd wniosku o dozór elektroniczny powinniście zastosować się do kilku rad:

 

  1. Osoba skazana starająca się o dozór elektroniczny powinna złożyć wniosek o dozór elektroniczny na biurze podawczym Sądu. Wysłanie wniosku o dozór elektroniczny pocztą oznacza 2-4 dni opóźnienia, gdyż tyle właśnie czasu trwa doręczenie przesyłki - wniosku o dozór elektroniczny do Sądu przez pocztę.

  2. Osoba skazana ubiegająca się o dozór elektroniczny powinna sprawdzić czy wniosek nie zawiera błędów, braków formalnych. Do najczęstszych należą takie, jak brak własnoręcznego podpisu skazanego pod wnioskiem o dozór elektroniczny, złożenie podpisu pod wnioskiem o dozór elektroniczny przez żonę, rodzica czy kogoś innego z rodziny skazanego, nie oznaczenie we wniosku o dozór elektroniczny sygnatury akt sprawy karnej, w której zapadł wyrok skazujący na kare pozbawienia wolności, która ma zostać odbyta w dozorze elektronicznym, nie załączenie do wniosku o dozór elektroniczny harmonogramu wykonywania kary pozbawienia wolności w dozorze elektronicznym czy nie dołączenie do wniosku o dozór elektroniczny oświadczenia o zgodzie dorosłych domowników na wykonywanie dozoru elektronicznego w ich miejscu zamieszkania. Te braki formalne powodują, że Sąd wzywa skazanego do ich usunięcia pod rygorem zwrotu wniosku, co oznacza nawet 2 tygodnie opóźnienia w rozpoznaniu wniosku o dozór elektroniczny.

  3. We wniosku o dozór elektroniczny należy wskazać adres zamieszkania osoby skazanej - pod którym ma być wykonywana kara pozbawienia wolności w dozorze elektronicznym, a także nr telefonu do skazanego. Jeśli skazany ubiegający się o dozór elektroniczny przebywa w zakładzie karnym, wówczas warto wskazać we wniosku o dozór elektroniczny nr telefonu do osoby zamieszkującej pod adresem, pod którym ma być wykonywany dozór elektroniczny. To znacznie ułatwi i przyspieszy sprawdzenie warunków technicznych w mieszkaniu, w którym będzie wykonywany dozór elektroniczny.

  4. Jeśli w ciągu tygodnia od złożenia w Sądzie wniosku o dozór elektroniczny nie będzie żadnej reakcji ze strony Sądu, wówczas warto złożyć w Sądzie pismo - prośbę o jak najszybsze zlecenie sprawdzenia warunków technicznych w mieszkaniu, w którym ma być wykonywany dozór elektroniczny i jak najszybsze rozpoznanie wniosku o dozór elektroniczny.

     

Przed złożeniem w Sądzie wniosku o dozór elektroniczny należy skrupulatnie sprawdzić, czy spełnia wszystkie wymogi formalne. Jest to o tyle ważne, że w razie jakiegokolwiek braku formalnego wniosku o dozór elektroniczny Sąd penitencjarny wzywa skazanego do jego uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu wniosku. W takim wypadku termin 30 dni na rozpoznanie wniosku o dozór elektroniczny jest liczony od daty uzupełnienia braku formalnego wniosku. Oznacza to dla skazanego, ubiegającego się o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego opóźnienie w rozpoznaniu wniosku o około 3-4 tygodnie czasu.

 

Złożenie przez skazanego na karę pozbawienia wolności wniosku o odbycie tej kary w systemie dozoru elektronicznego nie wstrzymuje wykonania kary pozbawienia wolności. Tak więc jeżeli upłynął już termin określony w nakazie stawiennictwa do Zakładu Karnego, to nawet jeżeli Sąd wyznaczył już termin posiedzenia w sprawie rozpatrzenia wniosku o dozór elektroniczny, to Policja może w każdej chwili przyjść i przetransportować skazanego do zakładu karnego.

 

Na koniec tego artykułu odpowiem na pytanie czytelniczki bloga dotyczące uzyskania informacji o stanie sprawy z wniosku skazanego o dozór elektroniczny. Informacje na temat aktualnego stanu sprawy z wniosku skazanego o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego można uzyskać dzwoniąc do Sądu Okręgowego, w którym został złożony wniosek o dozór. Po podaniu nazwiska skazanego, a często również imienia jego ojca można uzyskać sygnaturę akt sprawy oraz informacje czy został wyznaczony termin posiedzenia, czy wszystkie dokumenty zostały skompletowane, czy wskazany lokal nadaje się do odbywania w nim dozoru elektronicznego. Tak więc, w większości przypadków do uzyskania podstawowych informacji o stanie sprawy z wniosku skazanego o dozór elektroniczny wystarczy telefon do Sądu Penitencjarnego, bez konieczności osobistej wizyty w Sądzie.

 

Więcej na temat dozoru elektronicznego znajduje się w artykułach:

 

Kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

oraz

Jak powinien wyglądać wniosek o dozór elektroniczny?


 

 

06 września 2017

ILE SIĘ CZEKA NA ROZPOZNANIE WNIOSKU O DOZÓR ELEKTRONICZNY?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI