forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Do napisania tego artykułu zainspirowało mnie następujące pytanie od czytelnika bloga:

 

Potrzebuję pomocy! Sąd zarządził wobec mnie wykonanie kary 8 miesięcy pozbawienia wolności. Osadzenie mnie w zakładzie karnym na tak długi okres czasu będzie tragedią dla mojej rodziny. Doprowadzi do utraty wykonywanej przeze mnie pracy. Mam na utrzymaniu żonę i dwójkę dzieci, a w weekendy opiekuje się chorą matką. Jak napisać wniosek do Sądu bym mógł pracować i pomagać matce w trakcie odbywania kary w dozorze elektronicznym?

 

Składając do Sądu wniosek o dozór elektroniczny należy dołączyć do niego dokument, który ja nazywam: harmonogram wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Dokument ten powinien zawierać propozycję dla Sądu w jakie dni, w jakich godzinach i w jakim celu skazany chciałby opuszczać miejsce zamieszkania.

 

Zgodnie z art. 43lh k.k.w. w postanowieniu o udzieleniu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym Sąd Penitencjarny określa przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany ma prawo się oddalić z miejsca stałego pobytu lub innego wskazanego miejsca, na okres nieprzekraczający 12 godzin dziennie, w szczególności w celu:

 

  • świadczenia pracy;

  • wykonywania praktyk religijnych lub korzystania z posług religijnych;

  • sprawowania opieki nad osobą małoletnią, osobą niedołężną lub chorą;

  • kształcenia i samokształcenia oraz wykonywania twórczości własnej;

  • korzystania z urządzeń lub zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych;

  • komunikowania się z obrońcą, pełnomocnikiem oraz wybranym przez siebie przedstawicielem;

  • komunikowania się z podmiotami, o których mowa w art. 38 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego, czyli stowarzyszenia, fundacje, organizacje oraz instytucje, pomagające skazanym, jak również kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby godne zaufania.;

  • utrzymywania więzi z rodziną lub innymi bliskimi osobami;

  • korzystania z opieki medycznej lub udziału w terapii;

  • dokonania niezbędnych zakupów.

 

Jak wynika z przedstawionego powyżej przepisu skazany może uzyskać zezwolenie Sądu Penitencjarnego na przebywanie poza miejscem zamieszkania przez okres nieprzekraczający 12 godzin na dobę w każdym dniu tygodnia. Przedstawione wyliczenie celów przebywania poza miejscem zamieszkania jest przykładowe, tzn. można wskazać inny niż wymieniony powyżej cel o ile uda się wykazać Sądowi, że jest on uzasadniony.

 

Przed złożeniem wniosku o dozór elektroniczny należy poważnie przemyśleć i rozpisać jakie dni tygodnia i w jakich godzinach zaproponować Sądowi i na co je przeznaczyć. Zaproponowany harmonogram musi być uzupełnieniem wniosku o dozór i wskazanych w nim argumentów, jeżeli Sąd ma wyrazić zgodę na dozór elektroniczny.

 

Nie zawsze warto starać się o maksymalny czas poza miejscem zamieszkania, gdyż może być to odebrane przez Sąd jako chęć złagodzenia sobie okresu dozoru, a przecież skazany zgodnie z intencją ustawodawcy, ma ponosić dolegliwości związane z odbywaniem kary w systemie dozoru elektronicznego. Sąd udziela zgody na przebywanie poza miejscem zamieszkania z konkretnych powodów, jak praca, opieka nad członkami rodziny, czy terapia. Jeżeli przedstawiony harmonogram nie przekona Sądu, może on go zmienić lub nawet odmówić zgody na dozór.

 

Rozpisując w harmonogramie przedziały czasu w ciągu doby, w których skazany będzie przebywał poza miejscem zamieszkania należy wskazać je dokładnie posługując się wyrażeniami „od godziny X do godziny Y” w poszczególnych dniach tygodnia. Jednocześnie, należy dokładnie uzasadnić, na co dany okres będzie przeznaczony. Im lepsze uzasadnienie, tym większa szansa, że Sąd Penitencjarny przychyli się w całości do zaproponowanego przez skazanego harmonogramu.

 

Należy także pamiętać, iż po udzieleniu przez Sąd zgody na dozór elektroniczny można wnioskować do kuratora o dokonanie zmian w zatwierdzonym przez Sąd harmonogramie. Decyzje o zmianach podejmuje samodzielnie kurator, bez konsultowania swoich decyzji z Sądem. Z tego powodu czasem warto zaproponować Sądowi harmonogram obejmujący jedynie najważniejsze potrzeby, by nie zniechęcić go do uwzględnienia naszego wniosku, a po odbyciu 1 czy 2 miesięcy kary w systemie dozoru elektronicznego poprosić kuratora o rozszerzenie okresu przebywania poza miejscem zamieszkania.

 

Wniosek do Sądu o udzielenie zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego można pobrać klikając na poniższy link:

 

Wniosek o dozór elektroniczny

14 maja 2018

Harmonogram dozoru elektronicznego

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659, 502 879 552

KONTAKT

POLECANE LINKI