forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Na wstępie pragnę dostrzec, że często kwestie praktyczne związane m.in. z opłatą od pisma inicjującego postępowanie, budzą poważne wątpliwości i stanowią temat wielu zapytań kierowanych także przez czytelników poradnika. W związku z tym, celem niniejszego artykułu jest objaśnienie formy oraz organu właściwego, do którego należy uiścić opłatę sądową od pozwu o rozwód.

 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.): „opłatę stałą w kwocie 600 złotych pobiera się od pozwu o rozwód”.

Wyżej wskazaną kwotę należy wpłacić przed złożeniem pozwu o rozwód w następujący sposób:

 

  1. wykonując przelew na rachunek bankowy Sądu, do którego wnosimy pozew;
  2. dokonując opłaty w kasie Sądu,
  3. dokonując opłaty w formie e-znaków (od 01 lipca 2018 roku znaki opłaty sądowej funkcjonują wyłącznie w formie elektronicznej). E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w Sądzie na ekranie urządzeń mobilnych. E-znaki są możliwe do nabycia:

 

  • na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl/;
  • w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych).

 

Portal e-Płatności niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.

Odnośnie pierwszego sposobu, czyli uiszczenia przelewem opłaty sądowej na rachunek bankowy Sądu, do którego wnosimy pozew o rozwód, przed dokonaniem przelewu należy po pierwsze upewnić się, czy rachunek bankowy Sądu, na który chcemy zapłacić wymaganą kwotę jest poprawny. Pomocnym będzie odszukanie na stronie internetowej właściwego Sądu zakładki „konta bankowe”. Po wyszukaniu powyższej zakładki, uwagę kierujemy na rachunki bankowe właściwe dla dochodów budżetowych, w tym właśnie opłat sądowych. Przykładowo, na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Warszawie dostrzegamy, iż każdy wydział niniejszego Sądu posiada swój własny rachunek bankowy właściwy dla dochodów budżetowych, w tym opłat sądowych, stąd najpierw upewniamy się, że wydział Sądu, do którego kierujemy pozew o rozwód jest właściwy, po czym odszukujemy rachunku bankowego niniejszego wydziału Sądu, który jest właściwy dla dochodów budżetowych, w tym opłaty sądowej od pozwu o rozwód. W ten sposób będziemy pewni, że uiściliśmy opłatę od pozwu od rozwód w sposób właściwy.

Warto podkreślić, że w opisie takiego przelewu wpisujemy swoje imię i nazwisko, tytuł przelewu, dane pozwanego. Dla pełniejszej weryfikacji można podać swój numer PESEL. Przykładowy opis przelewu opłaty sądowej od pozwu o rozwód: „Jan Kowalski PESEL 00000000000_opłata sądowa od pozwu o rozwód przeciwko Annie Kowalskiej”.

Na wstępie artykułu zaakcentowano, iż opłaty sądowej od pozwu o rozwód należy dokonać przed faktycznym złożeniu pozwu. Potwierdzenie dokonania opłaty sądowej od pozwu o rozwód powinno stanowić załącznik do niniejszego pisma procesowego.

Wskazać należy, że wedle art. 1262 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego: „sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata”.

 

W przypadku braku uiszczenia opłaty sądowej od pozwu o rozwód, przewodniczący wezwie Stronę do jej opłacenia w terminie tygodniowym pod rygorem zwrotu pozwu – wynika to wprost z art. 130 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże, jeżeli pismo wniosła osoba zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą, która nie ma w kraju przedstawiciela, przewodniczący wyznacza termin do uiszczenia opłaty nie krótszy niż miesiąc.

Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie. Pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu. Natomiast pismo poprawione lub uzupełnione w terminie wywołuje skutki od chwili jego wniesienia – art. 130 § 2 i § 3 Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska-Melion

kontakt: kom. + 48 697 053 659

05 lutego 2019

Gdzie wnosi się opłatę od pozwu o rozwód?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI