forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Pozew o rozwód inicjuje postępowanie sądowe, które kończy się wydaniem przez Sąd wyroku. W sytuacji, w której Sąd stwierdzi, że nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, a brak jest przesłanek negatywnych rozwiązania małżeństwa, wyda orzeczenie o rozwiązaniu związku małżeńskiego. Co powinien zawierać niniejszy wyrok? Czy Sąd może poprzestać jedynie na orzeczeniu o rozwiązaniu małżeństwa?

 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymienia elementy obligatoryjne wyroku rozwodowego to znaczy takie elementy, które musi zawierać niniejsze orzeczenie:

 

  1. wina za rozkład pożycia małżeńskiego

Art. 57 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że:

§ 1. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

§ 2. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy”.

 

Niniejsza norma prawna oznacza, że Sąd rozpoznający sprawę o rozwód ma obowiązek orzeczenia w wyroku kończącym postępowanie, czy i który z małżonków jest odpowiedzialny za zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Wyjątek od tej zasady stanowi sytuacja, w której małżonkowie zgodnie wnoszą o zaniechanie orzekania przez Sąd o winie.

 

  1. władza rodzicielska nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków

 

Wedle art. 58 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków (…)”.

 

  1. kontakty rodziców z małoletnim dzieckiem Stron postępowania

 

Zgodnie z art. 58 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o (…) kontaktach rodziców z dzieckiem (…)”. Wyjątek od przedmiotowej zasady przewiduje art. 58 § 1b Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w myśl którego: „na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem”.

 

  1. obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka – tzw. obowiązek alimentacyjny

 

Jak wynika z art. 58 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „w wyroku orzekającym rozwód sąd (…) orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka (…)”.

 

  1. sposób korzystania przez małżonków ze wspólnego mieszkania

 

Art. 58 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, iż: jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków (…)”. W tym zakresie warto dodać, że orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej, co wynika wprost z § 4 wyżej wymienionej normy prawnej.

 

Podsumowując, należy wskazać, że Sąd rozpoznający sprawę o rozwód ma obowiązek m.in. ustalenia w toku postępowania oprócz przesłanek pozytywnych i negatywnych rozwiązania małżeństwa, kto ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego, czy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci oraz czy zamieszkują we wspólnej nieruchomości. W przypadku potwierdzenia wyżej wskazanych okoliczności, wyrok orzekający rozwiązanie małżeństwa oprócz orzeczenia rozwodu musi obligatoryjnie zawierać rozstrzygnięcia dotyczące ustalenia odpowiedzialności za rozkład pożycia małżeńskiego (chyba, że małżonkowie zgodnie wniosą o zaniechanie orzekania w tym zakresie), władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem Stron postępowania, kontaktów rodziców z małoletnim dzieckiem (wyjątek stanowi sytuacja, gdy małżonkowie zgodnie wniosą o zaniechanie rozstrzygnięcia tej kwestii), obowiązku ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka oraz sposobu korzystania przez małżonków ze wspólnego mieszkania.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska-Melion

kontakt: kom. + 48 697 053 659

 

06 marca 2019

Elementy obligatoryjne wyroku rozwodowego

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI