forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Roszczenia z tytułu rękojmi przy umowie o roboty budowlane nie zawsze zostaną zrealizowane na etapie polubownym, czasami konieczne jest skorzystanie z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich praw. Postępowania sądowe w sprawach związanych z umowami o roboty budowlane są bardzo trudne i często wymagają wielu terminów sądowych. Powyższe wynika z konieczności przeprowadzenia czynności dowodowych - głównie dopuszczenia i przeprowadzenia przez Sąd dowodu z opinii biegłych z zakresu budownictwa/innych specjalizacji do oceny jakości, zakresu i wartości wykonanych prac.

 

Właściwość Sądu w sprawach budowlanych

 

Sądem właściwym będzie sąd właściwości ogólnej pozwanego tj. sąd miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego.

Roszczenia dotyczące wykonania umowy lub odszkodowania z tytułu jej niewykonania można jednak zgłaszać również przed sądem właściwym dla miejscowości, w której zlecono wykonanie usługi (na przykład budowę domu).

Wskazać należy, iż strony mogą w umowie określić, sąd właściwy dla przyszłych sporów wynikających z zawartej umowy o roboty budowlane.

 

Sądem właściwym w sprawach o roboty budowlane będzie sąd rejonowy przy wartości przedmiotu sporu do 75 tysięcy złotych, zaś przy roszczeniach przekraczających w/w kwotę sądem właściwym będzie sąd okręgowy.

 

Aby sprawę skierować do sądu powód musi uiścić opłatę od pozwu, która wynosi 5 % wartości przedmiotu sporu np. przy kwocie 100.000,00 zł, kwota opłaty od pozwu wyniesie 5.000,00 zł.

 

W sprawach o mniejsze kwoty tj. gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20.000,00 zł, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty, rozpoznaje się w postępowaniu uproszczonym. Opłata od pozwu wynosi wówczas:

1) do 2000 złotych – 30 złotych;

2) ponad 2000 złotych do 5000 złotych – 100 złotych;

3) ponad 5000 złotych do 7500 złotych – 250 złotych;

4) ponad 7500 złotych – 300 złotych.

 

Zwolnienie z kosztów sądowych

 

Strona, która nie jest w stanie uiścić opłaty od pozwu bez uszczerbku dla utrzymania siebie i swojej rodziny winna złożyć do sadu wniosek o zwolnienie z kosztów na które składają się opłaty sądowe, również koszty powołania biegłych z zakresu budownictwa/ innych specjalizacji. Wniosek należy uzasadnić i dołączyć do niego stosowne oświadczenie wraz z załącznikami, które przekona sąd do zasadności zwolnienia. Sąd może zwolnić powoda w całości lub w części z obowiązku ponoszenia kosztów.

Warto wskazać, iż zwolnienie z kosztów nie dotyczy sytuacji w której, powód przegra proces i zostaje obciążony obowiązkiem uiszczenia kosztów na rzecz strony przeciwnej. Koszty te są tym większe, gdy strona wygrywająca proces korzystała z pomocy pełnomocnika(radcy prawnego lub adwokata).

 

Obecnie stawki urzędowe zostały uregulowane przez Ministra Sprawiedliwości dwoma rozporządzeniami:

  • w sprawie opłat za czynności adwokackie

  • w sprawie opłat za czynności radców prawnych

 

Określają one minimalne stawki, jakie strona przegrywająca proces muszą zwrócić wygrywającemu proces Co ważne, zgodnie z nazwą są to stawki minimalne, które sąd może zwiększyć – nawet 6-krotnie (np. jeśli sprawa była szczególnie skomplikowana, nakład pracy pełnomocników był znacznie większy niż normalnie). Koszty zasądza się zawsze na wniosek strony.

 

Przy wartości przedmiotu sporu do 500 zł – 90 zł;

powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;

1) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;

2) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;

3) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;

4) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;

5) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;

6) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;

7) powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

 

W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł – 60 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;
7) powyżej 200 000 zł – 7200 zł.

 

Natomiast w przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu lub zarzutów opłatę ustala się na zasadach ogólnych.

 

Zasadą jest, że strona przegrywająca spór w sądzie zwraca przeciwnikowi poniesione koszty, jednak są od tego wyjątki. W szczególnie uzasadnionych wypadkach (na przykład trudna sytuacja życiowa czy zdrowotna) sąd może zasądzić od strony przegrywającej pokrycie tylko części kosztów albo nie obciążać jej nimi w ogóle. A w sytuacji, gdy pozwany wykaże, że nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uzna przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu, może otrzymać zwrot kosztów od strony wygrywającej.

20 listopada 2018

Dochodzenie w sądzie praw z rękojmi z tytułu robót budowlanych

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI