forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Analizując niniejsze zagadnienie, zacznijmy od właściwości rzeczowej. Sądem rzeczowo właściwym do rozpoznania sprawy o rozwód w pierwszej instancji jest sąd okręgowy.

 

Powyższe wynika z art. 17 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym: do właściwości sądów okręgowych należą sprawy o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia”.

 

Mając niniejsze na uwadze, powstaje kolejne pytanie: który sąd okręgowy jest właściwy miejscowo do rozpoznania sprawy o rozwód w pierwszej instancji?

 

Wedle dyspozycji art. 41 Kodeksu postępowania cywilnego: „powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda”.

 

Sądem wyłącznie właściwym w sprawie o rozwód jest sąd okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania. Sąd ten będzie wyłącznie właściwy niezależnie od tego, czy małżonkowie mieli wspólne miejsce zamieszkania w okręgu danego sądu, czy też zamieszkiwali oddzielnie. Koniecznym jest, aby przynajmniej jedno z małżonków w okręgu tym miało nadal miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Przykładowo: małżonkowie X i Y zamieszkiwali wspólnie w miejscowości M., po rozstaniu w miejscowości M. mieszka nadal małżonek X, natomiast małżonek Y mieszka w miejscowości W. – wówczas sądem właściwym do wytoczenia powództwa o rozwód będzie sąd okręgowy właściwy dla miejscowości M.

 

Natomiast w sytuacji, w której małżonkowie nie mieszkali w okręgu tego samego sądu lub mieli tam miejsce zamieszkania, ale w momencie wytoczenia powództwa o ustanowienie rozdzielności majątkowej żadne z nich już w okręgu tym nie mieszka, ani nie przebywa, wówczas właściwy do złożenia pozwu jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego, a jeżeli i tej podstawy nie ma – wówczas właściwym jest sąd miejsca zamieszkania powoda. Przykład: małżonkowie X i Y zamieszkiwali wspólnie w Warszawie, po rozstaniu małżonek X, który zamierza złożyć pozew o rozwód, mieszka w Częstochowie, natomiast małżonek Y mieszka w Gdańsku – wówczas sądem właściwym do wytoczenia powództwa o rozwód jest Sąd Okręgowy w Gdańsku, jako sąd okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego.

 

Podsumowując, Sądem wyłącznie właściwym do wytoczenia powództwa o rozwód będzie sąd okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska-Melion

kontakt: kom. + 48 697 053 659

 

23 stycznia 2019

Do którego sądu należy złożyć pozew o rozwód?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI