forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

W pewnych sytuacjach, np. w przypadku nagłego pogorszenia się sytuacji finansowej oskarżonego lub w przypadku, gdy oskarżony dojdzie do wniosku, że chce walczyć o uniewinnienie od zarzucanych mu czynów, zachodzi konieczność cofnięcia złożonego wcześniej przed organem postępowania przygotowawczego wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Cofnięcie takiego wniosku jest jednak opatrzone pewnymi terminami wymienionymi w kodeksie karnym skarbowym.

 

Zgodnie z art. 144 § 1 k.k.s. wniosku nie można cofnąć przez miesiąc od jego złożenia. Jednocześnie, cofnięcie wniosku na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności jest niedopuszczalne w przypadku, gdy wniosek wraz z aktami został już przesłany przez organ prowadzący postępowanie karne do Sądu rozpatrującego sprawę.

 

Dla przykładu: Jan Kowalski złożył przed Urzędem Skarbowym w dniu 10 lipca wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe. Wniosek został zaakceptowany przez Urząd Skarbowy. Następnie okazało się, że jego firma – sklep obuwniczy zaczął przynosić straty. Jan Kowalski ocenił, że zapłata należności Skarbowi Państwa sprawi, że będzie on zmuszony do zamknięcia prowadzonej działalności. Jan Kowalski może cofnąć wniosek dopiero po dniu 10 sierpnia, chyba, że wcześniej Urząd Skarbowy prześle wniosek Jana Kowalskiego do Sądu. W tym wypadku wniosek zostanie rozpatrzony przez Sąd, a Jan Kowalski nie będzie miał możliwości wycofania się ze swojego stanowiska.

 

Cofnięcie wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności należy szczegółowo przemyśleć. Jak opisywałem w jednym z poprzednich artykułów skorzystanie z dobrowolnego poddania się odpowiedzialności pozwala na szybkie załatwienie sprawy, a informacja o wyroku skazującym nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym. Ponowne złożenie wniosku o dobrowolne poddanie się karze jest niedopuszczalne.

 

Ponadto kwoty pieniędzy, które zostały przekazane przy składaniu wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności (należność Skarbu Państwa, która została uszczuplona przestępstwem skarbowym, grzywna), w przypadku cofnięcia tego wniosku, nie są zwracane oskarżonemu lub innemu wpłacającemu. Zgodnie z art. 144 § 3 k.k.s. kwoty te zatrzymuje się na poczet kar lub środków karnych, które mogą zostać orzeczone w wyroku sądowym. Dopiero, gdy Sąd orzeknie konieczność zapłaty niższej grzywny niż zabezpieczona wcześniej kwota, to różnica jest zwracana oskarżonemu lub innej osobie, która dokonała wpłaty.

19 czerwca 2018

Do którego momentu można cofnąć wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI