forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, bezpłatne porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu.   Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w.   Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który
26 stycznia 2018
Zgodnie z art. 182a k.k.w. kierowca po upływie połowy okresu zakazu prowadzenia pojazdów, a w przypadku dożywotniego zakazu po upływie 10 lat, może wystąpić do Sądu z wnioskiem o tzw.

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

W niniejszym artykule omówię czym jest katastrofa budowlana na gruncie ustawy Prawo Budowlane.

Definicja katastrofy budowlanej została ujęta w art. 73.1 w/w ustawy:

 

„Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów”

 

Dalsza część powołanego przepisu wskazuje, kiedy nie mamy do czynienia z Katastrofą Budowlaną:

73.2. Nie jest katastrofą budowlaną:

  • uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany;

  • uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami;

  • awaria instalacji.

 

Mając powyższe na uwadze wartym podkreślenia jest, iż tylko zdarzenie o charakterze nagłym, gwałtownym i w niepodziewanym może być uznane za katastrofę budowlaną. A contrario nie będzie zatem uznane za katastrofę budowlaną powolne niszczenie danego obiektu budowlanego, które było rozłożone w czasie i mogło wynikać np. z faktu zaniedbania konserwacji i nieprzeprowadzania remontów.

 

Charakterystycznym jest, iż definicja katastrofy budowlanej nie odnosi się w żaden sposób do przyczyn jej powstania i skutków jakie może wywoływać np. w mieniu i szkodach na osobach. Tym samym dla zaistnienia katastrofy budowlanej nie jest istotne jakie skutki ona wywołała np. zniszczenie sąsiednich budynków, śmierć ludzi – kluczowym elementem jest nagły, nieprzewidziany i gwałtowny charakter jej wystąpienia. Pozostałe elementy mogą wpływać jedynie na odpowiedzialność cywilną winnych wystąpienia katastrofy budowlanej lub odpowiedzialność karną.

08 listopada 2018

Czym jest katastrofa budowlana?

© Copyright 2018 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WROCŁAW

 

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu
ul. Rynek 7

50-106 Wrocław 
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 502 879 549

KRAKÓW

 

Kancelaria Adwokacka w Krakowie
ul. ks.bp. W. Bandurskiego 66 lok.5

31-515 Kraków 
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 502 879 577

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5, 02-916 Warszawa

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
tel./fax  22/ 629 00 36
kom. 697 053 659, 502 879 552

KONTAKT

POLECANE LINKI

ŁÓDŹ

 

Kancelaria Adwokacka w Łodzi
ul. Sienkiewicza 59

90-009 Łódź
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 502 879 549

GDAŃSK

 

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku
ul. Czopowa 14/20

80-882 Gdańsk
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 502 879 549

POZNAŃ

 

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu
ul. Mostowa 27

61-854 Poznań
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 502 879 549