forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności jest charakterystyczną instytucją prawa karnego skarbowego. Pozwala ona na szybkie i mało dolegliwe dla oskarżonego załatwienie sprawy karnoskarbowej. W „zwykłym” prawie karnym oskarżony nie ma możliwości skorzystania z tego typu rozwiązania.

 

Z dobrowolnego poddania się odpowiedzialności może skorzystać zarówno sprawca wykroczenia skarbowego, jak i sprawca przestępstwa skarbowego. Ustawodawca wymienia jedynie trzy przypadki, w których wykluczone jest udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Zostaną one szczegółowo opisane w jednym z kolejnych artykułów.

 

Aby skorzystać z instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności musisz złożyć wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Taki wniosek należy złożyć jeszcze przed tym, jak organ finansowy prowadzący postępowanie przygotowawcze wyśle akt oskarżenia do Sądu, czyli najlepszym momentem na złożenie takiego wniosku jest przesłuchanie w charakterze podejrzanego o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

 

Jeśli Sąd zaakceptuje złożony przez oskarżonego wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, to sprawa kończy się wyrokiem wydanym na posiedzeniu. W takim wypadku cała sprawa odbywa się na jednym krótkim posiedzeniu, bez przesłuchiwania oskarżonego, świadków i przeprowadzania innych dowodów.

 

Ustawodawca podkreśla, że posiedzenie celem rozpoznania wniosku powinno zostać wyznaczone „niezwłocznie”. Jednocześnie w Kodeksie karnym skarbowym nie zostało określone, co oznacza ten termin. Z doświadczenia zawodowego wiem, że Sądy takie posiedzenie wyznaczają w ciągu dwóch miesięcy od wpłynięcia wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.

 

Skorzystanie z instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności opatrzone jest pewnymi warunkami, które szczegółowo omówię w kolejnym artykule. Mówiąc ogólnie, aby móc skorzystać z dobrodziejstwa tej instytucji należy przyznać się do zarzucanego czynu, zapłacić kwotę, która została uszczuplona przestępstwem skarbowym (jeśli np. jesteś oskarżony o niezapłacenie 10.000 złotych podatku dochodowego, to, aby dobrowolnie poddać się odpowiedzialności musisz tę stratę Skarbu Państwa wyrównać jeszcze przed złożeniem wniosku) oraz dodatkowo uiścić niewielką grzywnę.

 

Tym, co sprawia, że instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności jest korzystna dla oskarżonego jest fakt, że mimo stwierdzenia winy sprawcy przestępstwa skarbowego i nałożenia na niego kary, zgodnie z art. 18 § 2 k.k.s., informacja o prawomocnym wyroku o zezwoleniu na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Karnego. Tak więc, mimo prawomocnego wyroku, informacja o skazaniu nie będzie widoczna na karcie karnej skazanego.

 

Jest to bardzo korzystne z punktu widzenia osoby oskarżonej. Należy bowiem podkreślić, że skazanie za przestępstwo skarbowe w świetle prawa jest równoznaczne ze skazaniem za przestępstwo powszechne, jak kradzież czy jazda samochodem w stanie nietrzeźwości, a informacja o skazaniu widnieje w KRK. Wpis o skazaniu w Krajowym Rejestrze Karnym stoi natomiast często na przeszkodzie w znalezieniu zatrudnienia czy brania udziału w przetargach finansowanych ze środków publicznych.

 

Jeśli jesteś oskarżonym o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, rozważ skorzystanie z dobrowolnego poddania się odpowiedzialności. Dzięki temu Twoja sprawa ma szanse zakończyć się szybko i możesz uniknąć wpisu o skazaniu w Krajowym Rejestrze Karnym.

 

 

19 czerwca 2018

Czym jest dobrowolne poddanie się odpowiedzialności za przestępstwo i wykroczenie skarbowe?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI