forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

W sytuacji, w której małżonkowie nie zażądają zgodnie, aby Sąd rozpoznający sprawę o rozwód zaniechał orzekania o winie za rozkład pożycia małżeńskiego, Sąd ten ma obowiązek ustalić przyczynę rozstania stron postępowania oraz stronę za to odpowiedzialną, co wynika z art. 57 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wedle którego:

§ 1. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

§ 2. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy”.

 

Jak wskazuje orzecznictwo sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego za zawinioną przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego traktuje się zdradę małżeńską. Przykładowo, wedle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 06 maja 1997 roku w sprawie o sygn. akt I CKN 86/97:zdrada narusza normy moralne i jest przejawem rażącej nielojalności wobec współmałżonka. Małżonek dopuszczający się zdrady z reguły bywa uznawany winnym rozkładu pożycia”. Ponadto, zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie o sygn. akt I ACa 29/10:Strony zawierając małżeństwo zobowiązują się do wzajemnej pomocy i wierności (art. 23 k.r.o.). Naruszenie zasady wierności prowadzi więc do złamania danego słowa (…)”.

 

Jednakże, czy zawsze związek jednego z małżonków z innym partnerem w czasie trwania małżeństwa zawsze stanowi zawinioną przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego?

 

Odpowiedź brzmi: NIE.

 

Jak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2000 roku wydanego w sprawie o sygn. akt IV CKN 112/00: „związek jednego z małżonków z innym partnerem w czasie trwania małżeństwa, lecz po wystąpieniu zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami, nie daje podstawy do przypisania temu małżonkowi winy za ten rozkład”.

 

Co to oznacza?

 

Jeżeli w pierwszej kolejności nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, a następnie dopiero małżonek związał się z innym partnerem w czasie trwania małżeństwa nie można temu małżonkowi przypisać winy za rozkład pożycia. Taka sytuacja będzie miała miejsce kiedy małżonkowie po 10 latach małżeństwa rozstaną się z uwagi na wiele różnych czynników, takich jak: brak wspólnych zainteresowań, niechęć spędzania ze sobą czasu wolnego, zbyt duże zaangażowanie zawodowe małżonki kosztem życia rodzinnego, brak zainteresowania małżonki procesem edukacji małoletniej córki Stron, odmowa przez małżonkę współżycia fizycznego. Po rozstaniu Stron, małżonek wyprowadził się ze wspólnej nieruchomości i zamieszkał w wynajętym mieszkaniu. Stan separacji faktycznej trwa około 2 lat, po czym małżonek zaczął spotykać się z inną kobietą, z którą po rozwodzie zamierza wspólnie zamieszkać. W takiej sytuacji, małżonkowi nie możemy przypisać wyłącznej winy za rozkład pożycia małżeńskiego z uwagi na zdradę małżeńską ze względu na okoliczność, iż niniejszy trwały i zupełny  rozkład pożycia nastąpił zdecydowanie wcześniej, przed związkiem małżonka z inną kobietą.

 

Podsumowując,  gdy najpierw nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, a następnie dopiero małżonek związał się z innym partnerem w czasie trwania małżeństwa nie można temu małżonkowi przypisać winy za rozkład pożycia.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska-Melion

kontakt: kom. + 48 697 053 659

 

 

05 marca 2019

Czy związek jednego z małżonków z innym partnerem w czasie trwania małżeństwa zawsze stanowi zawinioną przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI