forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym za popełnienie przestępstwa złamania prawomocnego zakazu prowadzenia pojazdów z art. 244 k.k. grozi utrata prawa jazdy na okres od 1 roku do lat 15. Ponadto za złamanie prawomocnego zakazu sądowego grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

 

Powyższe zmiany zostały wprowadzone do kodeksu karnego ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która weszła z życie z dniem 1 czerwca 2017 r. Poprzednio obowiązujące przepisy przewidywały za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów zagrożenie karą pozbawienia wolności do 3 lat. Ponadto Sądy nie orzekały zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych za przestępstwo złamania prawomocnego zakazu sądowego, gdyż brak było przepisu przewidującego orzeczenie zakazu prowadzenia samochodów za popełnienie przestępstwa z art. 244 k.k.

 

Według aktualnie obowiązującego art. 244 k.k. „Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu (…), prowadzenia pojazdów, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

 

Natomiast podstawę do orzeczenia zakazu stanowi art. 42 § 1a pkt 2 k.k., zgodnie z którym „Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w razie skazania za przestępstwo określone w art. 244 jeżeli czyn sprawcy polegał na niezastosowaniu się do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.”

 

Nowe przepisy weszły w życie z dniem 1 czerwca 2017 r. co oznacza, iż kierowca, który popełnił przestępstwo złamania prawomocnego zakazu prowadzenia pojazdów po dniu 1 czerwca 2017 r. będzie odpowiadał według nowych, zaostrzonych przepisów.

 

Jedyną możliwością, aby Sąd nie orzekał zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych wobec kierowcy oskarżonego o przestępstwo z art. 244 k.k. jest zastosowanie przez Sąd instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego.

 

W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego Sąd może:

 

  • odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów

lub

  • orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres 1 roku lub 2 lat.

 

Jednakże warunkiem konicznym, aby Sąd mógł zastosować w/w instytucję jest uprzednia niekaralność sprawcy za przestępstwo popełnione umyślnie. W związku z powyższym, w sprawie o złamanie prawomocnego zakazu, będzie możliwe zastosowanie warunkowego umorzenia postępowania, wówczas gdy w toku procesu za przestępstwo z art. 244 k.k. skazania za przestępstwo prowadzania pojazdu w stanie nietrzeźwości z art. 178a k.k. ulegnie zatarciu.

 

Więcej na temat przestępstwa złamania prawomocnego zakazu prowadzenia pojazdów znajdziesz w artykułach:

 

Czy możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania karnego za złamanie zakazu sądowego?

oraz

Kara za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów

31 stycznia 2018

Czy za złamanie zakazu grozi utrata prawa jazdy?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI