forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Kierowca popełnia wykroczenie jazdy po alkoholu z art. 87 § 1 k.w., gdy badanie alkomatem wskaże co najmniej 0,10 mg/l alkoholu w organizmie (gdy badanie krwi wskaże co najmniej 0,2 promila). Natomiast górna granica, gdy kierowca popełnia wykroczenie wynosi 0,25 mg/l alkoholu w organizmie (gady badanie krwi wskaże 0,5 promila).

 

Co grozi za wykroczenie kierowania samochodem po alkoholu?

 

Za wykroczenie jazdy po alkoholu z art. 87 § 1 k.w. grozi:

  1. kara aresztu (do 30 dni) lub kara grzywny (do 5.000 zł)

  2. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 6 miesięcy do 3 lat.

 

Czy popełnienie wykroczenia jazdy pod wpływem alkoholu zawsze oznacza utratę prawa jazdy?

 

Co do zasady w przypadku popełnienia wykroczenia jazdy w stanie po użyciu alkoholu Sądy orzekają wobec nietrzeźwego kierowcy obligatoryjnie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jednakże Kodeks wykroczeń przewiduje szczególną sytuację, gdy Sąd może nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Innymi słowy, Sąd może na podstawie art. 39 § 1 k.w. odstąpić od wymierzenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia samochodów.

Powyższe wynika z art. 39 § 1 k.w. w przypadku zasługującym na szczególne uwzględnienie Sąd może, biorąc pod uwagę właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz charakter i okoliczności czynu odstąpić od orzeczenia zakazu.

 

Przy jakim wyniku badania alkomatem Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu?

 

W Kodeksie wykroczeń nie znajdziemy żadnego przepisu, który wskazywałby przy jakim stężeniu alkoholu w organizmie kierowcy Sąd może zastosować omawianą instytucję. W związku w powyższym zarówno przy niewielkim przekroczeniu 0,10 mg/l alkoholu, jak również przy wyniku zbliżonym do 0,25 mg/l alkoholu kierowca może ubiegać się przed Sądem o odstąpienie od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. To do swobodnej decyzji Sądu należy ocena, czy pomimo prowadzenia przez kierowcę samochodu w stanie po użyciu alkoholu zachodzą przesłanki to zastosowania tej szczególnej instytucji. 

 

Jakie okoliczności Sąd bierze pod uwagę przy odstąpieniu od orzeczenia zakazu?

 

Sąd w sprawie o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu bierze pod uwagę w szczególności:

  • stopień społecznej szkodliwości popełnionego czynu tj. pora oraz miejsce kierowania samochodem po alkoholu, czy powodem zatrzymania przez Policję była rutynowa kontrola trzeźwości czy też nietrzeźwy kierujący został zatrzymany np. z uwagi na przekroczenie prędkości, jaki był wynik badania trzeźwości czy tylko minimalne przekroczenie wyniku 0,10 mg/l alkoholu czy też wynik był znaczenie wyższy w granicach górnego wyniku (tj. 0,25 mg/l alkoholu), jakim samochodem jechał kierowca, czy był to samochód osobowy, czy też samochód ciężarowy o znacznie większej masie,

  • stopień zawinienia kierowcy tj. co spowodowało, że kierowca prowadził samochód pomimo spożytego wcześniej alkoholu, np. czy wystąpiła jakaś nagła, nieprzewidziana wcześniej sytuacja,

  • właściwości i warunki osobiste kierowcy oraz dotychczasowy sposób życia tj. czy kierowca jest osobą niekaraną za przestępstwo lub wykroczenie, czy ma na koncie punkty karne za wykroczenia drogowe, czy kierowca ma stałą pracę, czy ma rodzinę na utrzymaniu, czy jest osobą udzielającą się społecznie,

  • jakie konsekwencje spowoduje dla kierowcy orzeczenie przez Sąd zakazu tj. czy w przypadku orzeczenia przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów nawet na najkrótszy okres 6 miesięcy kierowca np. straci pracę a jest jedynym żywicielem rodziny, czy utraci możliwość pomocy choremu członkowi rodziny.

 

Kiedy można złożyć wniosek o nieorzekanie przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów?

 

Kierowca, który przyznaje się do popełnienia wykroczenia jazdy po alkoholu, jednakże chce ubiegać się o odstąpienie od orzeczenia zakazu, może już na przesłuchaniu na Policji złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się na karę grzywny z odstąpieniem od orzeczenia zakazu na podstawie art. 39 § 1 k.w. We wniosku kierowca powinien opisać wszystkie argumenty, które będą wskazywały, że popełnione wykroczenie miało charakter incydentalny, a okoliczności sprawy przemawiają za odstąpieniem od orzeczenia zakazu. Oczywiście złożenie takiego wniosku nie przesądza, że zostanie przez Sąd uwzględniony, gdyż to od oceny Sądu zależy, czy zachodzą w sprawie szczególne okoliczności i czy zastosuje wobec kierowcy art. 39 § 1 k.w. 

Jeżeli kierowca nie złożył podczas przesłuchania wniosku o dobrowolne poddanie się karze, może złożyć taki wniosek bezpośrednio do Sądu przed wyznaczonym terminem rozprawy. Ostateczny termin na złożenie wniosku o dobrowolne poddanie się karze, to zakończenie przesłuchania obwinionego na rozprawie głównej. Oczywiście kierowca może również po zakończeniu przewodu sądowego w stanowisku końcowym wnosić o ukaranie go karą grzywny oraz o odstąpienie od orzeczenia zakazu na podstawie art. 39 § 1 k.w.

 

Czym jest wyrok nakazowy w sprawie o jazdę po alkoholu?

 

W sprawach o kierowanie samochodem po alkoholu często zdarza się, że Sąd wydaje wyrok nakazowy na posiedzeniu niejawnym tzn. ani obwiniony, ani oskarżyciel publiczny nie są zawiadamiani o terminie posiedzenia. Następnie Sąd wysyła odpis wyroku do stron postępowania. 

Kierowca, który otrzymał wyrok nakazowy i uważa, że kara jest zbyt surowa, może w ciągu 7 dni od jego otrzymania złożyć sprzeciw. W razie złożenia sprzeciwu, wyrok nakazowy traci moc, a sprawa jest przekazywana innemu Sędziemu. Do sprzeciwu kierowca może dołączyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze na karę grzywny z odstąpieniem od orzeczenia zakazu na podstawie art. 39 § 1 k.w.

 

 

 

28 sierpnia 2017

CZY ZA WYKROCZENIE JAZDY PO ALKOHOLU GROZI UTRATA PRAWA JAZDY?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI