forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Inspirację do napisania niniejszego artykułu stanowiło następujące pytanie czytelniczki poradnika Michaliny M.: „Drodzy Państwo. Chciałabym prosić o pomoc w kwestii prawa rozwodowego. Otóż, zdecydowałam się na rozwód z mężem, napisałam samodzielnie pozew o rozwód z wyłącznej winy męża i wczoraj złożyłam go w Sądzie Okręgowym w O. Powiedziałam w dniu dzisiejszym mężowi, że złożyłam taki pozew. Mój mąż zakomunikował mi, że w takiej sytuacji on też wytoczy powództwo o rozwód z mojej winy. Co wtedy zrobi Sąd? Czy te sprawy zostaną połączone? Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie. Michalina M.”.

 

Wobec powyższego zapytania, rozważenia wymaga kwestia wytoczenia powództwa wzajemnego w sprawie o rozwód.

 

Rozpoczynając tę tematykę, pragnę zauważyć, iż powództwo wzajemne zostało określone w art. 204 Kodeksu postępowania cywilnego, wedle którego:

„§ 1. Powództwo wzajemne jest dopuszczalne, jeżeli roszczenie wzajemne jest w związku z roszczeniem powoda lub nadaje się do potrącenia. Powództwo wzajemne można wytoczyć bądź w odpowiedzi na pozew, bądź oddzielnie, nie później jednak niż na pierwszej rozprawie, albo w sprzeciwie od wyroku zaocznego.

§ 2. Pozew wzajemny wnosi się do sądu pozwu głównego. Jeżeli jednak pozew wzajemny podlega rozpoznaniu przez sąd okręgowy, a sprawa wszczęta była w sądzie rejonowym, sąd ten przekazuje całą sprawę sądowi właściwemu do rozpoznania powództwa wzajemnego.

§ 3. Przepisy dotyczące pozwu stosuje się odpowiednio do pozwu wzajemnego”.

 

Niniejsze oznacza, że pozwana/pozwany ma prawo wytoczenia powództwa wzajemnego, które wnosi się do sądu rozpoznającego powództwo główne, jeżeli roszczenie wzajemne pozostaje w związku z roszczeniem powoda bądź nadaje się do potrącenia. W takiej sytuacji, Sąd rozpoznaje w jednym postępowaniu powództwo główne oraz powództwo wzajemne, a pozwana/pozwany staje się jednocześnie powódką wzajemną/powodem wzajemnym.

 

Podkreślenia wymaga fakt, iż ustawodawca wyłączył możliwość wytoczenia powództwa wzajemnego w sprawie o rozwód. Powyższe znajduje potwierdzenie w art. 439 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym:

„§ 1. Powództwo wzajemne o rozwód lub o separację jest niedopuszczalne.

§ 2. W czasie trwania procesu o rozwód lub o separację nie może być wszczęta odrębna sprawa o rozwód albo o separację.

§ 3. Strona pozwana w sprawie o rozwód może jednak również żądać rozwodu albo separacji. Strona pozwana w sprawie o separację może również żądać separacji albo rozwodu”.

 

Co zatem zrobi Sąd w opisanej przez czytelniczkę poradnika sytuacji, w której po złożeniu przez Michalinę M. pozwu o rozwód do Sądu wpłynie pozew o rozwód skierowany przez męża czytelniczki poradnika?

 

Sąd Okręgowy w O. powinien w tym przypadku na podstawie art. 199 § 1 pkt 2 w zw. z art. 439 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego odrzucić pozew o rozwód skierowany przez małżonka Michaliny M. z uwagi na fakt, iż jako pierwsza pozew o rozwód złożyła czytelniczka poradnika, tym samym sprawa o rozwód pomiędzy małżonkami jest już w toku, a powództwo wzajemne w sprawie o rozwód nie jest dopuszczalne.

 

W celu udzielenia kompleksowej odpowiedzi na pytanie Michaliny M. pragnę jednak zaznaczyć, że małżonek czytelniczki poradnika będzie miał możliwość przedłożenia swoich żądań w odpowiedzi na pozew Michaliny M. W przedmiotowym piśmie, małżonek czytelniczki poradnika może wnieść o orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy Michaliny M. argumentując swoje stanowisko i przedkładając na tę okoliczność dowody. W piśmie tym, małżonek czytelniczki poradnika może także wypowiedzieć się co do twierdzeń Michaliny M. zawartych w złożonym przez Nią pozwie o rozwód.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska-Melion

kontakt: kom. + 48 697 053 659

08 marca 2019

Czy w sprawie o rozwód dopuszczalne jest powództwo wzajemne?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI