forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Do napisania niniejszego artykułu zainspirowało mnie następujące pytanie czytelnika bloga: „Witam. Nazywam się Patryk J. Po śmierci mojego ojca, moja mama zawarła kolejny związek małżeński z młodszym od siebie o 20 lat partnerem. Obecnie trwa postępowanie sądowe o ubezwłasnowolnienie mojej mamy. I w związku z tym, boję się, że jak mama będzie ubezwłasnowolniona, jej mąż zaciągnie zobowiązania, które później mogą spowodować kłopoty majątkowe mojej mamy. Czy można jakoś temu zapobiec, np. ustanowić rozdzielność majątkową? Pozdrawiam serdecznie”.

 

W pierwszej kolejności pragnę nadmienić, że wbrew obawom czytelnika bloga nie ma możliwości finansowego pokrzywdzenia ubezwłasnowolnionego małżonka przez drugiego małżonka w trakcie trwania ubezwłasnowolnienia. Wedle art. 53 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „rozdzielność majątkowa powstaje z mocy prawa, w razie ubezwłasnowolnienia (…) jednego z małżonków”.

 

Należy zauważyć, iż wyżej wymieniona norma prawna dotyczy zarówno ubezwłasnowolnienia całkowitego, jak również ubezwłasnowolnienia częściowego.

 

W tym miejscu pragnę doprecyzować, iż instytucja ubezwłasnowolnienia całkowitego została określona w art. 16 Kodeksu cywilnego, w myśl którego: „§ 1. Osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw. § 2. Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się kuratelę".

 

Natomiast, art. 15 Kodeksu cywilnego opisuje kwestię ubezwłasnowolnienia częściowego. Wedle w/w normy prawnej: „ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo”.

 

Skutek w postaci przymusowego ustroju rozdzielności majątkowej następuje z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym małżonka. Rozdzielność majątkowa ustanowiona z mocy prawa rozciąga się do czasu prawomocnego uchylenia ubezwłasnowolnienia orzeczeniem sądu. Do tego momentu nie może ona zostać wyłączona na mocy umowy majątkowej.

 

Niniejsze potwierdza art. 53 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wedle którego: „w razie uchylenia ubezwłasnowolnienia, a także umorzenia, ukończenia lub uchylenia postępowania upadłościowego, między małżonkami powstaje ustawowy ustrój majątkowy”.

 

Podkreślenia wymaga fakt, iż w sytuacji ubezwłasnowolnienia obojga małżonków rozdzielność majątkowa trwa do czasu uchylenia ubezwłasnowolnienia w stosunku do obojga małżonków.

 

W związku z powyższym, odpowiadając na pytanie czytelnika bloga, w razie ubezwłasnowolnienia mamy Patryka J., z mocy prawa powstaje rozdzielność majątkowa pomiędzy małżonkami. Sytuacja ta dotyczy zarówno ubezwłasnowolnienia całkowitego, jak i ubezwłasnowolnienia częściowego.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska

kontakt: kom. + 48 697 053 659

 

18 stycznia 2019

Czy ubezwłasnowolnienie małżonka powoduje ustanowienie rozdzielności majątkowej?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI