forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Inspirację do napisania przedmiotowego artykułu stanowiło następujące pytanie czytelnika bloga: „Szanowni Państwo. Mam problem w sprawie o ustanowienie przez Sąd rozdzielności majątkowej. Rok temu złożyłem pozew do Sądu o ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną. Zależało mi na tym, bo dowiedziałem się, że moja żona, z którą żyłem w separacji faktycznej, zaciągnęła zobowiązania finansowe, o których nie miałem pojęcia. Teraz mam problem, bo żona kilka dni temu zmarła. Czy to postępowanie Sąd umorzy, a ja w związku z tym, będę spłacał jej dług? Proszę o odpowiedź”.

 

Rozpoczynając rozważania w tym zakresie, należy zaakcentować, że w sprawach o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami stosuje się wedle art. 452 Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio przepisy procedury dotyczące postępowań o rozwód i separację, w tym art. 446 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z w/w normą prawną: „w razie śmierci jednego z małżonków postępowanie umarza się”.

 

W związku z tym, w przypadku śmierci małżonka postępowanie o ustanowienie przez Sąd rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami Sąd umarza. Ale czy w każdym wypadku?

 

Odpowiedź brzmi: nie w każdym. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej i Administracyjnej z dnia 19 marca 1987 roku wydanym w sprawie o sygn. akt III CRN 50/87: „umorzenie postępowania w sprawie o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami z powodu śmierci jednego z małżonków (art. 446 KPC) jest dopuszczalne wtedy, gdy powód (powódka) nie domaga się zniesienia wspólności z datą wsteczną”. Zważywszy na niniejsze, w sytuacji, w której postępowanie dotyczy ustanowienia rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami z datą wsteczną, pomimo śmierci jednego z małżonków, nie podlega umorzeniu. Z czego to wynika?

 

Jak wskazał Sąd Najwyższy w uzasadnieniu w/w postanowienia: „(…) nie można pomijać, że przepis art. 446 KPC należy w sprawach o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami stosować jedynie odpowiednio. Ma to takie znaczenie, że w niektórych przypadkach umorzenie postępowania, mimo śmierci jednego z małżonków uczestniczących w procesie o zniesienie wspólności majątkowej, nie będzie w ogóle wchodziło w grę. Będzie tak w szczególności w sytuacjach, w których małżonek - powód zgłosi w pozwie żądanie zniesienia wspólności majątkowej między małżonkami ze skutkiem wstecznym. Trzeba bowiem zdawać sobie sprawę z dalekosiężnych skutków ustania wspólności majątkowej między małżonkami ze skutkiem wstecznym, zwłaszcza wtedy, gdy zachodzić będzie znaczniejszy odstęp czasu pomiędzy datą, z którą powód domagał się zniesienia wspólności majątkowej, a datą śmierci jednego z małżonków uczestniczących w procesie, i gdy wspólny majątek obejmuje np. składniki gospodarstwa rolnego czy warsztatu rzemieślniczego. Inaczej kształtować się będzie podział takiego majątku dokonany po ustaniu wspólności majątkowej wskutek śmierci jednego z małżonków, a inaczej gdy jedno z małżonków wprawdzie zmarło w toku sporu, lecz nie jego śmierć, ale orzeczenie sądu określające wcześniejszą datę ustania wspólności majątkowej będzie uzasadniało podział składników majątku wspólnego (…)”.

 

Odpowiadając zatem na pytanie czytelnika bloga pragnę wskazać, że Sąd nie umorzy postępowania w przedmiocie ustanowienia przez Sąd rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami z datą wsteczną ze względu na śmierć pozwanej. Żądanie ustalenia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną obliguje Sąd do dalszego procedowania z uwagi na prawny interes powoda.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska

kontakt: kom. + 48 697 053 659

 

18 stycznia 2019

Czy śmierć małżonka w trakcie trwania postępowania o rozdzielność majątkową powoduje umorzenie postępowania?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI