forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Na wstępie należy zauważyć, że wedle art. 58 § 2 zdanie 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „w wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka”.

 

Powyższa norma prawna stanowi podstawę do umieszczenia w wyroku rozwodowym przez Sąd orzeczenia o eksmisji małżonka ze wspólnie zajmowanego mieszkania. Jednakże, czy orzeczenie eksmisji małżonka w wyroku rozwiązującym małżeństwo może dotyczyć każdej nieruchomości? Czy dotyczy ono także nieruchomości, która stanowi składnik majątku osobistego tego małżonka?

 

Szczegółowo ta kwestia została wyjaśniona w uchwale Pełnego Składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 1978 roku wydanej w sprawie o sygn. akt III CZP 30/77, wedle której:

„(…) 2.1. Rozstrzygnięcie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków (art. 58 § 2 zd. pierwsze KRO) obejmuje w zasadzie każde mieszkanie, zajmowane przez nich, tzn. mieszkanie znajdujące się faktycznie w ich dyspozycji niezależnie od posiadanego tytułu prawnego; w szczególności może to być mieszkanie, do którego obojgu małżonkom lub jednemu z nich przysługuje tytuł prawny wynikający z prawa własności, spółdzielczego prawa do lokalu, służebności osobistej, stosunku najmu na podstawie umowy albo decyzji o przydziale, nie wyłączając mieszkań funkcyjnych, osobnych kwater stałych przydzielonych przez wojskowy organ kwaterunkowy lub mieszkań przydzielonych w innym trybie, stosunku podnajmu lub stosunku użyczenia, a nawet mieszkanie zajmowane bez tytułu prawnego.

2.2. Pojęcie wspólnego mieszkania, gdy chodzi o orzeczenie eksmisji (art. 58 § 2 zd. drugie KRO), jest tylko o tyle węższe od przedstawionego wyżej w punkcie 1, że nie obejmuje mieszkania, należącego do odrębnego majątku tego z małżonków, przeciwko któremu skierowane jest żądanie orzeczenia eksmisji, a także mieszkania, przydzielonego takiemu małżonkowi wyłącznie w związku ze sprawowaną przez niego funkcją, w szczególności jako mieszkania funkcyjnego w rozumieniu art. 46 i 47 prawa lokalowego (…)”.

W związku z powyższym, należy podkreślić, iż Sąd nie może nakazać w wyroku rozwodowym eksmisji małżonka z mieszkania stanowiącego składnik jego majątku osobistego, a także z mieszkania, które zostało temu małżonkowi przydzielone z związku ze sprawowaną funkcją.

 

Przykładowo: małżonek A jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego otrzymał od swoich rodziców mieszkanie o powierzchni 50 m2 na podstawie zawartej umowy darowizny. Po zawarciu związku małżeńskiego w mieszkaniu tym oprócz małżonka A zamieszkuje małżonka B oraz małoletnie dzieci małżonków. Małżonka B żąda, aby Sąd w wyroku rozwodowym nakazał eksmisję małżonka A z opisanego powyżej mieszkania z uwagi na jego rażąco naganne zachowanie względem małżonki B oraz małoletnich dzieci małżonków. W takiej sytuacji, Sąd nie uwzględni żądania małżonki B, z uwagi na to, że mieszkanie stanowi składnik majątku osobistego małżonka A, dlatego też Sąd nie może nakazać eksmisji z tej nieruchomości małżonka A.

 

Niniejsze znajduje także potwierdzenie w uchwale Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 23 lipca 2008 roku wydanej w sprawie o sygn. akt III CZP 73/08, w myśl której: w wyroku orzekającym rozwód nie można orzec eksmisji małżonka, któremu przysługuje lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, stanowiące jego majątek osobisty (art. 58 § 2 KRO)”.

 

Podsumowując, Sąd nie ma możliwości orzeczenia w wyroku rozwodowym eksmisji małżonka z mieszkania stanowiącego składnik jego majątku osobistego, a także z mieszkania, które zostało temu małżonkowi przydzielone z związku ze sprawowaną funkcją.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska-Melion

kontakt: kom. + 48 697 053 659

 

07 marca 2019

Czy Sąd może w wyroku rozwodowym nakazać eksmisję małżonka z mieszkania stanowiącego jego majątek osobisty?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI