forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

W praktyce zawodowej dość często spotykamy się z przeświadczeniem społecznym o doręczaniu przez Sąd wydanego w sprawie wyroku z urzędu, także w sprawach o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

 

Należy jednoznacznie podkreślić, że Sąd nie doręczy z urzędu odpisu prawomocnego wyroku w sprawie o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

 

W związku z tym co należy zrobić, aby uzyskać odpis wyroku ustanawiającego rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami ze stwierdzeniem prawomocności, który to dokument jest jedynym potwierdzeniem aktualnego ustroju majątkowego małżonków?

 

Po pierwsze, wedle art. 363 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego:orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia”.

 

Niniejsze oznacza, że wyrok ustanawiający rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami jest prawomocny wtedy, gdy nie przysługuje od niego żaden środek odwoławczy.

 

Jeżeli zatem mamy pewność, że wyrok ustanawiający rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami jest prawomocny, aby uzyskać odpis w/w orzeczenia, musimy złożyć do Sądu wniosek o doręczenie odpisu niniejszego rozstrzygnięcia wraz ze stwierdzeniem jego prawomocności.

 

Podkreślenia wymaga fakt, że w sposób precyzyjny powinniśmy określić wydany wyrok, o którego odpis wnosimy. Oznacza to, że wskazujemy:

  • pełną nazwę sądu, który wydał orzeczenie,
  • datę wydania rozstrzygnięcia;
  • sygnaturę prowadzonego postępowania.

 

Zgodnie z art. 364 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego: prawomocność orzeczenia stwierdza na wniosek strony sąd pierwszej instancji na posiedzeniu niejawnym, a dopóki akta sprawy znajdują się w sądzie drugiej instancji - ten sąd. Stwierdzenia dokonuje sąd jednoosobowo”.

 

Sąd, stwierdzając prawomocność wyroku o ustanowieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami wydaje postanowienie, na które służy zażalenie, na podstawie art. 394 § 1 pkt 42 Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Nie sposób nie nadmienić, że do wniosku o doręczenie odpisu wyroku ustanawiającego rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty kancelaryjnej. Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.): opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności pobiera się w kwocie 6 złotych za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu”. W związku z tym, jeżeli wyrok znajduje się przykładowo na dwóch stronicach papieru, wówczas opłata od przedmiotowego wniosku wynosi 12,00 złotych (6,00 złotych razy 2 strony).

 

Opłatę kancelaryjną od wniosku należy wpłacić w następujący sposób:

 

  • wykonując przelew na rachunek bankowy Sądu, do którego kierujemy wniosek;
  • dokonując opłaty w kasie Sądu,
  • dokonując opłaty w formie e-znaków (od 01 lipca 2018 roku znaki opłaty sądowej funkcjonują wyłącznie w formie elektronicznej). E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w Sądzie na ekranie urządzeń mobilnych. E-znaki są możliwe do nabycia:

 

  1. na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl/
  2. w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych).

 

Portal e-Płatności niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.

 

Podsumowując, aby uzyskać odpis prawomocnego wyroku ustanawiającego rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami, Strona postępowania musi złożyć do Sądu wniosek o doręczenie odpisu niniejszego rozstrzygnięcia wraz ze stwierdzeniem jego prawomocności załączając do wniosku dowód uiszczenia opłaty kancelaryjnej.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska-Melion

kontakt: kom. + 48 697 053 659

21 stycznia 2019

Czy Sąd doręcza stronom odpis prawomocnego wyroku ustanawiającego rozdzielność majątkową?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI