forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Nierzadko zdarzają się sytuacje, w których po trwającym stanie separacji faktycznej małżonków, wobec których została orzeczona sądownie rozdzielność majątkowa, małżonkowie wracają do siebie. Wówczas pada pytanie odnośnie ustroju majątkowego małżonków. Takie pytanie zadała właśnie czytelniczka bloga: „Witam. Wraz z mężem byliśmy w separacji faktycznej 2 lata. W tym czasie złożyłam do sądu pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej mojej z mężem. Sąd uwzględnił powództwo i orzekł rozdzielność majątkową. Teraz wróciliśmy do siebie i w związku z tym chciałabym zapytać czy możemy wrócić do ustroju wspólności małżeńskiej? Pozdrawiam”.

 

Zgodnie z art. 52 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd na żądanie jednego z małżonków nie wyłącza zawarcia przez małżonków umowy majątkowej małżeńskiej. Jeżeli rozdzielność majątkowa została ustanowiona na żądanie wierzyciela, małżonkowie mogą zawrzeć umowę majątkową małżeńską po dokonaniu podziału majątku wspólnego lub po uzyskaniu przez wierzyciela zabezpieczenia, albo zaspokojenia wierzytelności, lub po upływie trzech lat od ustanowienia rozdzielności”.

 

W związku z powyższym, po wydaniu orzeczenia przez Sąd ustanawiającego rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami, małżonkowie mogą powrócić do wspólnoty majątkowej na drodze umownej.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje jednak jeden wyjątek. Mianowicie, jeżeli  sądowa rozdzielność została ustanowiona na żądanie wierzyciela, małżonkowie mają możliwość umownego powrotu do wspólnoty majątkowej nie wcześniej niż po dokonaniu podziału majątku wspólnego lub po uzyskaniu przez wierzyciela stosownego zabezpieczenia albo zaspokojeniu wierzytelności. Należy zaznaczyć, że w każdym przypadku jest to możliwe po upływie trzech lat od ustanowienia rozdzielności. W tym miejscu powstaje pytanie: od którego momentu należy liczyć okres 3-letni? Odpowiedź jest prosta, gdyż datę tę należy liczyć od daty uprawomocnienia się wyroku ustalającego rozdzielność majątkową.

 

Jak słusznie wskazano w „Małżeńskie prawo majątkowe. Małżeńskie ustroje majątkowe – część opisowa” pod red. Jacka Ignaczewskiego , rok 2017, wyd. 4: „wspomniane powyżej ograniczenia z jurydycznego punktu widzenia zasługują na akceptację, jako logiczna konsekwencja przyznania wierzycielom uprawnienia do żądania ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej, co w przyszłości ma im zapewnić skuteczne wyegzekwowanie wierzytelności. Problem jest jednak natury praktycznej, gdyż przecież notariusz nie dysponuje żadnymi instrumentami „śledczo-kontrolnymi”, na podstawie których może wykazać, że nie są spełnione przesłanki do powrotu do stanu umownej wspólności majątkowej. Może i powinien wprawdzie pouczyć strony o treści art. 52 § 3 KRO oraz odmówić także dokonania czynności prawnej, jeżeli małżonkowie ujawnią jedną z powyższych negatywnych przesłanek zawarcia umowy majątkowej. Problem jednak pozostaje, gdy po pouczeniu notariusza małżonkowie celowo zatają przed nim okoliczność wyłączającą zawarcie umowy majątkowej. Kwestia sprowadza się do odpowiedzi na pytanie o skuteczność takiej umowy względem wierzyciela. Wydaje się, że interes wierzyciela w dostatecznym stopniu chroni wówczas art. 471 KRO, na podstawie którego zawarcie umowy majątkowej po powstaniu zobowiązania nie ma wpływu na pozycję prawną wierzyciela, wobec braku spełnienia przesłanek jej skuteczności (…)”.

 

Reasumując, odpowiadając na pytanie czytelniczki bloga należy podkreślić, że po wydaniu orzeczenia przez Sąd ustanawiającego rozdzielność majątkową czytelniczki bloga i jej męża, czytelniczka bloga może powrócić do wspólnoty majątkowej z mężem na drodze umownej.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska

kontakt: kom. + 48 697 053 659

 

 

18 stycznia 2019

Czy po wyroku ustanawiającym rozdzielność majątkową, małżonkowie mogą umownie powrócić do wspólnoty majątkowej?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI