forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Wskazać należy, że powszechną praktyką jest zmiana nazwiska przez jednego z małżonków po zawarciu związku małżeńskiego. W przeważającej części dotyczy to kobiet, które bądź zastępują swoje dotychczasowe nazwisko nazwiskiem małżonka bądź dołączają nazwisko małżonka do noszonego przez siebie, czyli decydują się na nazwisko dwuczłonowe.

 

Jakie natomiast skutki w zakresie noszonego przez małżonka nazwiska zmienionego wskutek zawarcia małżeństwa niesie za sobą orzeczenie rozwodu?

 

Zgodnie z art. 59 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa”.

 

Niniejsze oznacza, że małżonek, który zmienił nazwisko wskutek zawarcia związku małżeńskiego ma prawo po orzeczeniu rozwodu do powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. Jednakże, aby małżonek mógł powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego muszą zaistnieć łącznie następujące przesłanki:

 

- podmiot: oświadczenie może złożyć wyłącznie małżonek, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił dotychczasowe nazwisko. Podkreślenia wymaga fakt, iż zdanie w tym zakresie małżonka, który po zawarciu małżeństwa nie zmienił swojego dotychczasowego nazwiska nie jest brane pod uwagę, co potwierdza aktualne w dalszym ciągu postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 02 lutego 1978 roku wydane w sprawie o sygn. akt IV CZ 11/78, wedle którego: były mąż nie może domagać się odebrania swojej byłej żonie prawa do nazwiska nabytego przez małżeństwo, jako że kodeks rodzinny i opiekuńczy takiej możliwości nie przewiduje”;

 

- forma: aby powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa był skuteczny małżonek musi złożyć oświadczenie o niniejszym powrocie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem;

 

- termin: wskazane powyżej oświadczenie małżonek powinien złożyć w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu. W tym zakresie warto zauważyć, że często czytelnicy poradnika mylą ten moment z chwilą wydania wyroku. Należy podkreślić, że zgodnie z art. 363 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego:orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia”. Niniejsze oznacza, że wyrok orzekający rozwód jest prawomocny wtedy, gdy nie przysługuje od niego żaden środek odwoławczy. Nie jest to zatem przykładowo moment ogłoszenia wyroku orzekającego rozwód przez Sąd I instancji, gdyż od momentu jego ogłoszenia co do zasady Strony mają tydzień na złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia niniejszego orzeczenia i doręczenie jego odpisu z uzasadnieniem, a następnie po jego doręczeniu dwa tygodnie na złożenie apelacji.

 

Biorąc pod uwagę powyższe powstaje pytanie: kierownik którego urzędu stanu cywilnego będzie właściwy do odebrania przedmiotowego oświadczenia?

 

Odpowiedź odnajdziemy w art. 18 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.), wedle którego: „oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa lub oświadczenia małżonków, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko, oraz oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa, można złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo konsulem”.

 

Niniejsze oznacza, że przedmiotowe oświadczenie małżonka powinno zostać złożone przed wybranym przez tego małżonka kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo konsulem.

 

Podsumowujác, w ciągu trzech miesięcy od momentu uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód, małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska-Melion

kontakt: kom. + 48 697 053 659

 

 

 

11 marca 2019

Czy po rozwodzie małżonek może wrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI