forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Zauważyć należy, że pacjent, który uległ zakażeniu w szpitalu może domagać się od szpitala trzech rodzajów świadczeń:

 

1. odszkodowania;

2. zadośćuczynienia;

3. renty.

 

W zakres wskazanych roszczeń pacjenta wchodzi tzw. roszczenie o zwrot utraconych dochodów - uzyskiwanych zarówno w związku z wykonywaniem pracy na podstawie umowy o pracę, jak i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

 

Podstawą dochodzenia od szpitala roszczenia o utracone dochody jest art. 361 § 2 k.c. zgodnie z którym: „(…) naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono".

 

W tym miejscu wskazać należy, iż uprawnienie do zwrotu utraconych zarobków odnosi się do sytuacji, gdy utrata źródła zarobkowania w związku z zakażeniem szpitalnym trwała krótki okres (np. tydzień, miesiąc). W przypadku długich okresów w grę będą wchodzić roszczenia rentowe.

 

W praktyce może pojawić się pytanie o sposób w jaki osoba poszkodowana winna dokonać oszacowania i wykazania utraconych zarobków.

 

W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykazanie utraconych zarobków będzie stosunkowo łatwe, gdyż stanowić one będą różnicę między wynagrodzeniem uzyskiwanym przed oraz po doznaniu zakażenia szpitalnego. Przykładowo, osoba poszkodowana przebywająca na zwolnieniu lekarskim otrzymuje od pracodawcy wynagrodzenie stanowiące 80% swojego poprzedniego wynagrodzenia, a po upływie 33 dni po wypadku zasiłek chorobowy z ZUS o takiej samej wysokości. Różnica w zarobkach będzie zatem wynosić 20% wynagrodzenia i do zwrotu takiej właśnie kwoty zobowiązany będzie wobec poszkodowanego szpital. Dowodami potwierdzającymi zasadność dochodzonej przez poszkodowanego kwoty, mogą być przykładowo umowa o pracę, zaświadczenie pracodawcy o zarobkach (zarówno przed, jak i po wystąpieniu zakażenia).

 

Nieco więcej trudności przy wykazaniu wartości utraconych dochodów pojawia się w przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarczą. W takich sytuacjach należy dokonać porównania dochodów jakie poszkodowany uzyskiwał przed i po doznaniu zakażenia szpitalnego, w oparciu o zestawienie przychodów i wydatków z okresów przed zakażeniem szpitalnym. W tym zakresie pomocne mogą okazać się:

 

  • zeznania podatkowe (PIT-y roczne, deklaracje miesięczne);

  • dokumentacja księgowa;

  • opinia biegłego z zakresu finansów i księgowości;

  • wskaźniki zyskowności branży związanej z prowadzoną przez poszkodowanego działalnością gospodarczą.

 

Przy oszacowaniu utraconych przez poszkodowanego dochodów uwzględnia się także m.in formę organizacyjno-prawną prowadzonej działalności i związane z nią obowiązki publicznoprawne, (np. podatki), poczynione przez poszkodowanego inwestycje obniżające jego dochody, zmiany koniunktury rynkowej, potencjalne możliwości uzyskiwania wyższych dochodów.

 

Podsumowując, należy zauważyć, iż w ramach przysługujących z tytułu zakażenia szpitalnego roszczeń cywilno-prawnych, poszkodowany może dochodzić od szpitala zwrotu dochodów, jakie utracił na skutek zakażenia szpitalnego i związanej z tym niemożności zarobkowania.

 

08 stycznia 2018

Czy pacjent może domagać się od szpitala dochodów utraconych na skutek zakażenia w szpitalu?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI