forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Kierowca, który wyraził zgodę na skazanie za jazdę po alkoholu w trybie art. 335 kpk, może cofnąć zgodę na karę uzgodnioną na przesłuchaniu na Policji najpóźniej na posiedzeniu Sądu, wyznaczonym celem rozpoznania złożonego wniosku.

 

Instytucja tzw. dobrowolnego poddania się karze została przewidziana w art. 335 k.p.k. i polega na pewnego rodzaju porozumieniu co do określonej kary, które zostaje zawarte między podejrzanym a prokuratorem. Aby można było zawrzeć wskazane porozumienie w trybie art. 335 k.p.k., muszą zostać spełnione określone warunki. Przede wszystkim okoliczności popełnienia przestępstwa nie mogą budzić wątpliwości, a także postawa podejrzanego musi wskazywać na to, że cele postępowania zostaną osiągnięte. Wskazanej instytucji nie można stosować, jeżeli nie ma pewności co do tego, że dana osoba prowadziła pojazd w stanie pod wpływem.

 

W toku postępowania, prowadzonego w związku z przestępstwem prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, osoba prowadząca postępowanie tj. przeważnie funkcjonariusz policji, proponuje podejrzanemu dobrowolne poddanie się karze. Natomiast policjant nie ma obowiązku informowania kierowcy, że może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego, które jest korzystniejszym rozstrzygnięciem dla kierowcy niż wyrok skazujący. Więcej o warunkowym umorzeniu postępowania karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości znajduje się w artykułach: Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu oraz Skazanie a warunkowe umorzenie postępowania karnego.

 

W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego za jazdę po alkoholu Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych bądź może orzec zakaz na okres 1 roku lub 2 lat.

 

Natomiast w przypadku wydania przez Sąd wyroku skazującego za popełnienie przestępstwa jazdy pod wpływem alkoholu, zgodnie z art. 42 § 2 k.k. - Sąd orzeka obligatoryjnie zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat, a także zgodnie z art. 43a k.k. świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5.000 złotych.

 

Należy wskazać, iż dobrowolne poddanie się karze powoduje przede wszystkim krótsze postępowanie oraz brak przeprowadzania rozprawy. W zależności od Sądu może się również okazać, że kara uzgodniona z prokuratorem będzie niższa niż ta, którą w normalnym trybie orzekłby Sąd. Sytuacja taka ma miejsce szczególnie w przypadkach, gdy kierowca prowadził samochód przy wysokim stężeniu alkoholu rzędu 2-3 promili. Natomiast gdy nietrzeźwy kierowca prowadził pojazd po alkoholu i tylko nieznacznie przekroczył wynik 0,5 promila, wówczas zachowuje szansę na warunkowe umorzenie postępowania karnego. W takiej sytuacji wyrażenie zgody na skazanie w trybie art. 335 k.p.k. nie zawsze jest najkorzystniejszym rozstrzygnięciem., gdyż kierowcy grozi utrata prawa jazdy na minimum 3 lata.

 

Co w takim przypadku może zrobić oskarżony, który wyraził zgodę na skazanie? Otóż, oskarżony, który chce ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego, powinien cofnąć zgodę na dobrowolne poddanie się karze. Może to uczynić najpóźniej na posiedzeniu Sądu, wyznaczonym celem rozpoznania wniosku Prokuratora. Cofniecie zgody może również wysłać wcześniej do Prokuratury, jeżeli akta sprawy znajdują się jeszcze w Prokuraturze bądź bezpośrednio do Sądu, jak tylko akta sprawy wpłyną do Sądu tj. sprawie zostanie nadana sygnatura akt.

 

W przypadku spraw o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, oskarżony przeważnie wycofuje się z dobrowolnego poddania karze z uwagi na fakt, iż twierdzi, że nie popełnił zarzucanego mu czynu, ewentualnie stwierdzi, iż kara zaproponowana przez prokuratora jest dla niego zbyt surowa i chce ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

06 października 2017

CZY MOŻNA COFNĄĆ ZGODĘ NA SKAZANIE ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI