forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Przestępstwo złamania prawomocnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych z art. 244 k.k. zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W związku z powyższym za popełnienie przestępstwa z art. 244 k.k. możliwe jest orzeczenie przez Sąd warunkowego umorzenia postępowania karnego, gdyż zgodnie z art. 66 § 2 k.k. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne jeżeli przestępstwo zagrożone jest karą nie przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.


Jednakże, aby Sąd mógł warunkowo umorzyć postępowanie karne wobec kierowcy oskarżonego o przestępstwo z art. 244 k.k., poprzedni wyrok, w którym Sąd orzekł wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów musi ulec zatarciu w toku procesu. Jest to warunek konieczny, gdyż zgodnie z art. 66 § 1 k.k. Sąd może umorzyć warunkowo postępowanie karne jedynie wobec osoby niekaranej za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Natomiast zgodnie z art. 106 k.k. z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe. W związku z powyższym, jeżeli poprzedni wyrok ulegnie zatarciu, a tym samym wpis o skazaniu zostanie usunięty z Krajowego Rejestru Karnego, kierowca będzie mógł wnosić o warunkowe umorzenie postępowania karnego.


W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego Sąd może:
 

  • odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, wówczas kierowca zachowa prawo jazdy

lub

  • orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku lub 2 lat – jeżeli Sąd orzeknie zakaz prowadzenia samochodów na okres 1 roku, wówczas kierowca nie będzie musiał zdawać ponownie egzaminu na prawo jazdy. Natomiast w przypadku orzeczenia 2-letniego zakazu prowadzenia pojazdów kierowca będzie musiał ponownie zdawać egzamin na prawo jazdy.


Zgodnie z art. 66 § 1 k.k. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, w przypadku gdy:

 

  1. stopień społecznej szkodliwości oraz stopień zawinienia nie był znaczny - Sąd bierze pod uwagę okoliczności, które skłoniły kierowcę do podjęcia decyzji o prowadzeniu pojazdu mechanicznego, pomimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,

  2. okoliczności czynu nie budzą wątpliwości – tzn. Sąd musi mieć pewność, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy potwierdza, iż kierowca popełnił przestępstwo z art. 244 k.k., oraz nie kwestionuje faktu prowadzenia pojazdu mechanicznego, przykładowo przyznaje się do popełnienia w/w przestępstwa już na etapie postępowania przygotowawczego,

  3. istnieje uzasadnione przypuszczenie, że kierowca, pomimo warunkowego umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni przestępstwa, przy czym podstawą takiego przypuszczenia jest ocena jego postawy, właściwości i warunków osobistych oraz dotychczasowego sposobu życia tj. znaczenie ma wiek oskarżonego, jego sytuacja rodzinna, zawodowa, jak również działalność społeczna,

  4. kierowca jest niekarany za przestępstwo umyślne – innymi słowy, warunkiem koniecznym dla skorzystania z przedmiotowej instytucji jest niekaralność sprawcy za przestępstwo umyślne.


 

Podsumowując kierowca może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo złamania prawomocnego zakazu sądowego z art. 244 k.k. tylko w przypadku, gdy w toku procesu poprzednie skazanie ulegnie zatarciu z mocy prawa tzn. wpis o skazaniu ulegnie wykreśleniu z Krajowego Rejestru Karnego. Więcej na temat instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego znajduje się w artykule: Skazanie a warunkowe umorzenie postępowania karnego.


 

Więcej na temat kary jaka grozi za przestępstwo niezastosowania się do prawomocnego zakazu prowadzenia pojazdów znajduje się w artykule: Kara za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów.


 

22 września 2017

CZY MOŻLIWE JEST WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA ZA ZŁAMANIE ZAKAZU SĄDOWEGO?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI