forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Na wstępie należy wskazać, iż literalne brzmienie art. 52 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dopuszcza taką możliwość. Wedle wyżej wymienionej normy prawnej: z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej”. Zaakcentowania wymaga okoliczność, iż żaden przepis szczególny nie wyklucza możliwości wytoczenia powództwa o ustanowienie przez Sąd rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami przez małżonka, który jest wyłącznie winny separacji faktycznej.

 

Intuicyjnie jednak dostrzegamy pewną sprzeczność, a mianowicie czy fakt wyłącznej winy stanu separacji faktycznej po stronie małżonka w żaden sposób nie rzutuje na kwestię żądania ustanowienia pomiędzy małżonkami rozdzielności majątkowej?

 

Niniejsze zagadnienie budziło wątpliwości i było przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 27 stycznia 2000 roku wydanym w sprawie o sygn. akt III CKN 426/98:

 

1. Z przewidzianym w art. 52 KRO żądaniem zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej może wystąpić nawet małżonek wyłącznie winny separacji faktycznej.

2. Wina małżonka żądającego zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej oraz wzgląd na dobro rodziny lub pozwanego małżonka powinny być brane pod uwagę jedynie przy ocenie żądania zniesienia wspólności z punktu widzenia zasad współżycia społecznego (art. 5 KC)”.

Ponadto, wedle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 1997 roku wydanego w sprawie o sygn. akt II CKN 96/96: „w toku postępowania o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej nie podlega badaniu, które z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Wyłączna wina tego rozkładu ponoszona przez jednego z małżonków nie może stanowić podstawy oddalenia jego żądania zniesienia wspólności”.

 

Co wynika zatem z wyżej zacytowanych orzeczeń?:

 

  • małżonek wyłącznie winny separacji faktycznej może złożyć do Sądu pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej;
  • w postępowaniu o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami Sąd nie bada, który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia;
  • wina małżonka żądającego zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej powinna być brana pod uwagę jedynie przy ocenie żądania zniesienia wspólności z punktu widzenia zasad współżycia społecznego (art. 5 KC).

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska-Melion

kontakt: kom. + 48 697 053 659

21 stycznia 2019

Czy małżonek wyłącznie winny separacji faktycznej może żądać ustanowienia przez Sąd rozdzielności majątkowej?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI