forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Zgodnie z art. 434 kodeksu cywilnego Za szkodę wyrządzoną przez zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części odpowiedzialny jest samoistny posiadacz budowli, chyba że zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części nie wynikło ani z braku utrzymania budowli w należytym stanie, ani z wady w budowie.”

 

W związku z powyższym ustalić musimy, czy osoba dzierżawiąca,najmująca lub użytkująca budynek jest posiadaczem samoistnym.

 

W polskim systemie prawnym posiadanie zostało zdefiniowane w art. 336 kodeksu cywilnego:

Posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny).”

 

Zgodnie z powołanym artykułem użytkownik, najemca oraz dzierżawca uznawani są nie jako posiadacze samoistni, lecz jako posiadacze zależni. Wobec powyższego w/w osoby nie będą odpowiadały za szkodę wyrządzoną przez zawalenie się budowli lub oderwanie jej części, gdyż nie są oni posiadaczami samoistnymi.

 

Powyższe oczywiście nie oznacza, że w/w osoby nie będą ponosiły żadnej odpowiedzialności cywilnej w przypadku doprowadzenia swoimi działaniami/zaniechaniami do wystąpienia zawalenia się np. remontowanego budynku – natomiast nie będą mogły odpowiadać na podstawie art. 434 kodeksu cywilnego.

 

Odpowiedzialnym solidarnie mogą być także posiadacze zależni (np. najemca), jeśli wskutek ich zawinionego działania (np. prowadzenie nieuzgodnionych z właścicielem budynku prac remontowych) doszło do zawalenia się budowli, jednak wówczas odpowiada taka osoba na podstawie art. 415 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:

Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.”

20 listopada 2018

Czy dzierżawca, najemca lub użytkownik budynku odpowiada za szkody na podstawie art. 434 k.c.

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI