forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Nierzadko postępowanie o rozwód trwa kilka, a nawet kilkanaście miesięcy. Upływ czasu powoduje, iż strony postępowania zmieniają swoje dotychczasowe stanowiska i pragną modyfikować swe żądania. Przyznam, że w tym zakresie dostaję wiele zapytań od czytelników poradnika. W niniejszym artykule pragnę w związku z tym wyjaśnić kwestię cofnięcia pozwu o rozwód przed rozpoczęciem rozprawy przez stronę powodową przy sprzeciwie strony pozwanej również żądającej rozwodu w kontekście umorzenia postępowania.

 

Zgodnie z art. 355 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego: Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew (…)”.

 

Jak wynika z art. 203 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego: „pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku”.

 

Niniejsze przepisy wskazują na możliwość cofnięcia pozwu przez stronę powodową przed rozpoczęciem rozprawy bez zezwolenia strony pozwanej. W sytuacji cofnięcia pozwu przez stronę powodową Sąd postanowieniem umarza postępowanie. Jednakże, czy przedstawiona zasada występuje także w sprawie o rozwód kiedy druga strona – to znaczy strona pozwana – jest zainteresowana rozwiązaniem małżeństwa i wyraża jednoznacznie swój sprzeciw wobec cofnięcia pozwu?

 

Odpowiedź na powyższe pytanie odnajdziemy w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 1983 roku wydanej w sprawie o sygn. akt III CZP 59/83, wedle której: „żądanie rozwodu przez stronę pozwaną (art. 439 k.p.c.) wyłącza dopuszczalność umorzenia postępowania na skutek cofnięcia pozwu”.

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyżej wskazanej uchwały wyjaśnił, iż: „(…) Prawo pozwanego do żądania również orzeczenia rozwodu wyraźnie ustanawia przepis art. 439 k.p.c. Z przepisu tego wynika, że żądającym rozwodu może być nie tylko powód, lecz również pozwany. W wypadku zatem, gdy pozwany małżonek również żąda rozwodu, przedmiot procesu rozwodowego jest taki sam, jak gdyby rozwodu żądał powód. Rozróżnienie stron na powoda i pozwanego ma wówczas jedynie znaczenie zewnętrzne, a okoliczność, że pozew został wniesiony przez jednego z małżonków, zanim wniósł go drugi, nie umniejsza uprawnień małżonka pozwanego. Gdy pozwany żąda również orzeczenia rozwodu, mamy do czynienia z tożsamością procesu rozwodowego i powództwo wytoczone przeciwko niemu jest w rzeczywistości także jego własnym powództwem. Specyfika sytuacji, jaka powstaje w pozwie rozwodowym na skutek zgłoszenia żądania orzeczenia rozwodu przez małżonka pozwanego, rzutuje na zakres stosowania art. 203 § 1 k.p.c. w postępowaniu odrębnym o rozwód. Cofnięcie pozwu w takiej sytuacji przez powoda nie może powodować umorzenia postępowania (art. 355 § 1 k.p.c.), aktualne bowiem pozostaje nadal żądanie orzeczenia rozwodu zgłoszone przez stronę pozwaną, które to żądanie wymaga merytorycznego rozstrzygnięcia.  (…)”.

Podsumowując, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy strona powodowa zdecyduje się na cofnięcie pozwu o rozwód, Sąd nie może wydać postanowienia o umorzeniu postępowania jeżeli strona pozwana także zgłosiła żądanie rozwiązania małżeństwa, przykładowo w złożonej odpowiedzi na pozew.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska-Melion

kontakt: kom. + 48 697 053 659

 

11 marca 2019

Cofnięcie pozwu o rozwód przy sprzeciwie strony pozwanej a umorzenie postępowania

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI