forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Na wstępie należy podkreślić, że w postępowaniu sądowym rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku Sądu. Wedle art. 52 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu”. Niniejsza norma prawna oznacza, że w postępowaniu sądowym Sąd ma obowiązek ustalenia daty powstania rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Sąd ma także możliwość w wyjątkowych sytuacjach, przykładowo w przypadku nagannego zachowania małżonka, ustanowić rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami z datą wsteczną, tj. z datą wcześniejszą niż dzień wytoczenia powództwa.

 

Powyższe oznacza, iż oznaczenie w wyroku kończącym przedmiotowe postępowanie w pierwszej instancji daty zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej jest obligatoryjne niezależnie od tego, czy Sąd uzna, że datą tą powinna być data wydania wyroku lub wniesienia pozwu czy też data wcześniejsza.

 

Jednakże, jakie uprawnienia przysługują Stronie postępowania w przypadku, w którym Sąd nie zamieścił w wyroku daty ustanowienia rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami? Czy Strona postępowania powinna wówczas złożyć apelację od niniejszego orzeczenia czy też przysługują jej inne środki prawne, które pozwolą na konwalidację rozstrzygnięcia?

 

Odpowiedź na przedmiotowe pytanie odnajdziemy w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 06 grudnia 1976 roku wydanym w sprawie o sygn. akt III CRN 230/76, wedle którego: jeżeli sąd w wyroku znoszącym wspólność majątkową nie oznaczy daty jej ustania (art. 52 § 2 k.r.o.), strona może wnosić (…) o stosowne uzupełnienie wyroku”.

 

W związku z tym, w sytuacji, w której w wyroku kończącym Sąd nie oznaczy daty ustanowienia pomiędzy małżonkami rozdzielności majątkowej, Strona postępowania powinna złożyć wniosek o uzupełnienie wyroku w tym zakresie. Należy jednak mieć na uwadze, że ustawodawca zakreślił termin na złożenie przedmiotowego wniosku. Jak wynika wprost z art. 351 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego: Strona może w ciągu dwóch tygodni od  ogłoszenia w yroku, a gdy doręczenie wyroku następuje z urzędu - od jego doręczenia, zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku (…)”.

 

Mając na uwadze niniejsze, termin na złożenie wniosku o uzupełnienie wyroku poprzez oznaczenie daty ustanowienia rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami wynosi:

  • dwa tygodnie od dnia ogłoszenia orzeczenia;
  • dwa tygodnie od dnia doręczenia wyroku, jeżeli doręczenie wyroku następuje z urzędu (sąd z urzędu w ciągu tygodnia od dnia ogłoszenia wyroku doręcza odpis jego sentencji z pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia Stronie postępowania o ustanowienie rozdzielności majątkowej działającej bez adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego, która na skutek pozbawienia wolności była nieobecna przy ogłoszeniu wyroku).

 

Podkreślenia wymaga fakt, iż termin do złożenia wniosku o uzupełnienie wyroku jest terminem ustawowym, a zatem nie może być przedłużony ani skrócony, ale na zasadach ogólnych określonych w art. 168 Kodeksu postępowania cywilnego i następnych może zostać przywrócony.

 

Warto też dodać, że uzupełnienie wyroku poprzez oznaczenie daty ustanowienia rozdzielności majątkowej następuje na rozprawie, zaś wyrok uzupełniający jest zaskarżalny apelacją na zasadach ogólnych.

 

Konkludując, jeżeli w wyroku kończącym Sąd nie oznaczy daty ustanowienia pomiędzy małżonkami rozdzielności majątkowej, Strona postępowania powinna złożyć wniosek o uzupełnienie wyroku w tym zakresie w terminie dwutygodniowym od dnia ogłoszenia orzeczenia bądź od dnia doręczenia odpisu rozstrzygnięcia, jeżeli doręczenie to następuje z urzędu.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska-Melion

kontakt: kom. + 48 697 053 659

21 stycznia 2019

Co w sytuacji gdy Sąd w wyroku nie określił daty ustanowienia rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI