Poradnik Adwokata
Co to jest blokada alkoholowa?

Co to jest blokada alkoholowa?

Jazda pod wpływem alkoholu oznacza najczęściej utratę prawa jazdy na dłuższy lub krótszy okres czasu. Kierowca może jednak starać się o wcześniejsze przywrócenie mu uprawnień do kierowania pojazdami. Organ, który zdecyduje się na uwzględnienie takiej prośby bardzo często wprowadza wymóg posiadania blokady alkoholowej w pojeździe takiej osoby – czym dokładnie jest to urządzenie i ile kosztuje?

Odpowiedzialność przy jeździe po alkoholu

Bez względu na okoliczności, które towarzyszyły kierowcy, który zdecydował się na jazdę pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, taki czyn zawsze wiąże się z koniecznością zabrania uprawnień do kierowania pojazdami. W przypadku niektórych sprawców może to być bardzo dolegliwa kara, dotyczy to w szczególności taksówkarzy, kurierów, dostawców i innych zawodowych kierowców.

Przyczyna jazdy pod wpływem alkoholu nie wpływa bezpośrednio na możliwość zachowania prawa jazdy przez sprawcę, może jednak osłabić zastosowaną względem niego karę. Jeśli dotychczasowa postawa kierowcy była nienaganna, zaś czyn zabroniony był wynikiem nie do końca zawinionych okoliczności, możliwe jest złagodzenie kary poprzez zastosowanie blokady alkoholowej. Pamiętajmy jednak, że tego rodzaju rozwiązanie nie pojawi się samo – sprawca, który został czasowo pozbawiony uprawnień do kierowania pojazdami musi wystąpić z wnioskiem o umożliwienie mu prowadzania pojazdów na ściśle określonych warunkach. 

Blokada alkoholowa

Wbrew swojej nazwie, blokada alkoholowa nie dotyczy osoby samego sprawcy i w żaden sposób nie wiąże się z tzw. medycznymi wszywkami, których podstawowym celem jest powstrzymanie danej osoby przed spożywaniem napojów wysokoprocentowych. Blokada ta jest bowiem urządzeniem montowanym w pojeździe, z którego chce korzystać ukarany, choć nie może jeszcze odzyskać swojego prawa jazdy. 

Blokada alkoholowa jest sposobem na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów – jeśli sprawca należycie umotywuje swoje żądanie, można zwrócić mu prawo jazdy jeszcze przed końcem wymierzonej kary, pod warunkiem jednak, że będzie korzystał wyłącznie z pojazdów wyposażonych w omawianą blokadę. W rzeczywistości jest to urządzenie, które łączy się bezpośrednio z zapłonem samochodu i pozwala na jego uruchomienie dopiero, gdy kierowca przeprowadzi test na obecność alkoholu w swoim organizmie. Zasada działania blokady jest taka sama jak w przypadku kontroli trzeźwości wykonywanej przez policję na drogach – kierowca wydmuchuje swoje powietrze w specjalny ustnik zamontowany w aucie i jeśli jest trzeźwy, urządzenie pozwoli mu na odpalenie pojazdu i poruszanie się po drogach. Analogicznie, jeżeli blokada wykryje w wydychanym powietrzu alkohol, włączenie silnika będzie po prostu niemożliwe i dana osoba nigdzie nie pojedzie. 

Zgodnie z treścią art. 2 pkt 84 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, blokada alkoholowa to urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3.

Kto może wnioskować o użycie blokady alkoholowej?

Blokada alkoholowa może być zastosowana tylko względem tych kierowców, którzy odbyli już co najmniej połowę swojej kary. Przykładowo, jeśli dana osoba została pozbawiona prawa jazdy na okres 1 roku, to o skorzystanie z blokady będzie mogła starać się dopiero po upływie 6 miesięcy. Chodzi bowiem o to, aby sprawca czynu zabronionego choć w minimalnej części poczuł skutki swojego zachowania i nie otrzymał dostępu do auta od razu, nawet jeśli miałoby ono zostać wyposażone w blokadę alkoholową już pierwszego dnia pozbawienia prawa jazdy. 

Okazuje się, że kierowcy, którzy zostali dożywotnio pozbawieni prawa jazdy, również mogą starać się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami poprzez wnioskowanie o wyznaczenie blokady alkoholowej. Będzie to jednak możliwe tylko wtedy, gdy upłynęło co najmniej 10 lat od chwili odebrania im prawa jazdy. Jeśli uda się uzyskać blokadę, kierowanie pojazdami będzie możliwe, choć urządzenie to zagości już na stałe w pojeździe danej osoby (taki kierowca będzie mógł prowadzić pojazdy już tylko z blokadą i nie będzie możliwości wnioskowania o jej zniesienie). 

Wniosek o blokadę alkoholową

Zainteresowany uzyskaniem blokady alkoholowej musi złożyć wniosek o ustanowienie wobec niego takiego urządzenia. Pismo musi być skierowane do sądu, który orzekł odebranie prawa jazdy (czasowe lub dożywotnie). Oprócz warunku upływu połowy okresu kary, na który zabrane zostało to uprawnienie, bezwzględnie musi zachodzić pozytywna przesłanka dopuszczalności ustanowienia omawianej blokady. Innymi słowy, sąd przychyli się do wniosku kierowcy tylko wtedy, gdy wykaże on i uzasadni, iż postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.