forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową polega na tym, iż nietrzeźwy kierowca będzie mógł przez pozostały okres trwania zakazu prowadzenia pojazdów poruszać się jedynie samochodami wyposażonymi w blokadę alkoholową. Możliwość taką przewiduje Kodeks karny wykonawczy w art. 182a.

 

Zgodnie z tym przepisem skazany może po upływie połowy trwania zakazu prowadzenia pojazdów złożyć do Sądu wniosek o dalsze wykonywanie orzeczonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Natomiast w przypadku, gdy Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów dożywotnio, kierowca może złożyć wniosek o blokadę dopiero po upływie 10 lat trwania zakazu.

 

Skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową, nie jest de facto skróceniem zakazu prowadzenia pojazdów, a zmianą sposobu wykonywania tego środka karnego. Zakaz prowadzenia pojazdów nadal obowiązuje kierowcę, jednakże jest ograniczony do pojazdów, które nie są wyposażone w blokadę alkoholową. Nietrzeźwy kierowca przez pozostały okres trwania zakazu będzie mógł poruszać się samochodem, który jest wyposażony w blokadę alkoholową.


 

Jakie warunki musi spełnić kierowca, aby mógł ubiegać się o blokadę alkoholową?

 

Kierowca może złożyć wniosek o blokadę, wówczas gdy:

 

  1. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru,
  2. dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczony na podstawie art. 42 § 3 lub 4 k.k. był wykonywany przez okres co najmniej 10 lat,
  3. postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

 

Należy wskazać, iż wydanie przez Sąd postanowienia o dalszym wykonywaniu orzeczonego zakazu poprzez zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe oznacza, iż pomimo złożenia przez kierowcę takiego wniosku, Sąd może odmówić zgody na blokadę alkoholową, jeżeli dojdzie do przekonania, iż kierowanie przez skazanego pojazdami mechanicznymi nadal zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.


 

Do jakiego Sądu należy złożyć wniosek o blokadę alkoholową?

 

Sądem właściwym do złożenia wniosku o blokadę alkoholową jest Sąd, który wydał wyrok wobec nietrzeźwego kierowcy w I instancji.


Jeżeli Sąd odmówi wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową kierowcy przysługuje zażalenie na takie postanowienie. Termin na złożenie zażalenia wynosi 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia (jeżeli kierowca był obecny na ogłoszeniu postanowienia) lub doręczenia postanowienia (jeżeli kierowca nie był obecny na ogłoszeniu postanowienia).

 

01 marca 2017

Co to jest blokada alkoholowa?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659, 502 879 552

KONTAKT

POLECANE LINKI