forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Inspirację do napisania niniejszego artykułu stanowiło następujące pytanie czytelnika bloga: „Witam. Nazywam się Piotr D. Dwa lata temu złożyłem do Sąd pozew o rozwód, gdyż nie umiałem już porozumieć się z moją żoną. Pół roku temu dowiedziałem się, że żona, która jest uzależniona od alkoholu, co między innymi stało sie powodem naszego rozstania, zaciągnęła w banku pożyczkę na znaczącą dla mnie kwotę. Chcę zaznaczyć, że w ogóle mnie o tym nie poinformowała. Dowiedziałem się właśnie pół roku temu, kiedy zaczęła się egzekucja komornicza. Przeczytałem kilka państwa artykułów na temat rozdzielności majątkowej z datą wsteczną. Złożyłem pozew do Sądu. Wiem, że sprawa została już zarejestrowana i oczekuje na wyznaczenie terminu. Boję się teraz, bo za miesiąc została wyznaczona rozprawa w sprawie rozwodowej i to będzie ostatni termin, po czym Sąd wyda wyrok. Czy w takiej sytuacji, to postępowanie o rozdzielność majątkową będzie umorzone? Bo rozwód przecież spowoduje, że już nie będziemy mieć wspólności majątkowej. Przyznam, że jestem zaniepokojony, bo ja nie chcę spłacać tego długu, dlatego bardzo proszę o szybką odpowiedź. Pozdrawiam”.

 

W pierwszej kolejności pragnę wskazać, że rzeczywiście małżeńska wspólność majątkowa ustaje z dniem uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód. Jednakże, należy nadmienić, że w trakcie trwającego postępowania o rozwód, każdy z małżonków może złożyć do Sądu pozew o:

  • ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami (na podstawie art. 52 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego);

  • ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami z datą wsteczną (na podstawie art. 52 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

 

Jak jest różnica pomiędzy niniejszymi postępowaniami?

 

Różnica jest znacząca, a mianowicie chodzi o datę ustanowienia rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami – „rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa (…)” (art. 52 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Ma to szczególne znaczenie w kontekście odpowiedzialności małżonka za zobowiązania finansowe zaciągnięte przez drugiego z małżonków.

 

Wracając teraz do sytuacji opisanej przez czytelnika bloga należy nadmienić, że mamy do czynienia z dwoma postępowaniami, a mianowicie równolegle toczą się sprawa o rozwód oraz sprawa o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami z datą wsteczną. Jak zostało podkreślone powyżej, małżeńska wspólność majątkowa ustaje z dniem uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód. Czy w związku z tym, uprawomocnienie się wyroku rozwodowego spowoduje umorzenie postępowania o ustanowienie przez Sąd rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami z datą wsteczną?

 

Przed odpowiedzią na powyższe pytanie, należy zauważyć, że przedmiotową tematyką zajął się Sąd Najwyższy, który rozważał następujące zagadnienie prawne: „Czy w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 1991 r. dopuszczalne jest orzekanie o zniesieniu małżeńskiej wspólności majątkowej z datą wsteczną już po uprawomocnieniu się orzeczenia o rozwodzie stron, o ile tylko stosowne powództwo, oparte na art. 52 § 2 k.r.o., zostało wytoczone jeszcze przed datą prawomocnego wyroku rozwodowego?”.

 

Ostatecznie Sąd Najwyższy podjął dnia 14 kwietnia 1994 roku następującą uchwałę w sprawie o sygn. akt III CZP 44/94: „orzekanie o zniesieniu małżeńskiej wspólności majątkowej z datą wsteczną jest dopuszczalne także po prawomocnym rozwiązaniu związku małżeńskiego przez rozwód, jeżeli powództwo zostało wytoczone przed tą datą”.

 

Niniejsze oznacza, że w przypadku prawomocnego orzeczenia rozwodu, Sąd ma obowiązek rozpoznać sprawę o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Jednak dotyczy to postępowań o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami z datą wsteczną, które zostały wszczęte przed uprawomocnieniem się orzeczenia rozwodowego.

 

Konkludując, w przypadku prawomocnego wyroku rozwiązującego związek małżeński czytelnika bloga, Sąd rozpoznający sprawę o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami z datą wsteczną, które to powództwo zostało przez Piotra D. wytoczone przed uprawomocnieniem się wyroku rozwodowego, nie umorzy tego postępowania, a przeciwnie – ma obowiązek dalszego procedowania.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska

kontakt: kom. + 48 697 053 659

 

 

18 stycznia 2019

Co się dzieje ze sprawą o rozdzielność po wyroku rozwodowym?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI