forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, bezpłatne porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu.   Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w.   Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który
26 stycznia 2018
Zgodnie z art. 182a k.k.w. kierowca po upływie połowy okresu zakazu prowadzenia pojazdów, a w przypadku dożywotniego zakazu po upływie 10 lat, może wystąpić do Sądu z wnioskiem o tzw.

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który stanowi, iż sąd może orzec o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, jeżeli postawa właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie samochodu przez skazanego nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Innymi słowy, złożenie przez skazanego do Sądu wniosku o blokadę alkoholową, nie obliguje Sądu do uwzględnienia w/w wniosku.

 

W sprawie o blokadę alkoholową, Sąd bierze pod uwagę:

 

  • postawę sprawcy (np. wyrażoną przez niego skruchę, zadośćuczynienie popełnionemu przestępstwu, bezzwłoczne poddanie się rygorom wynikającym z wyroku);

     

  • właściwości i warunki osobiste sprawcy (np. posiadanie stałej pracy, warunki osobiste i rodzinne, czy skazany ma rodzinę na utrzymaniu, czy opiekuje się kimś chorym z rodziny, jaki jest stan zdrowia skazanego, czy prowadzi stabilne życie);

     

  • zachowanie sprawcy w okresie wykonywania środka karnego (tj. czy skazany przestrzega porządku prawnego, czy w jego karcie karnej pojawiło nowe przestępstwo, czy unika środowisk patologicznych).

 

Sąd biorąc pod uwagę w/w okoliczności ocenia, czy istnieje pozytywna prognoza kryminologiczna co do osoby sprawcy, a tym samym czy skazany daje rękojmię, iż po zmianie sposobu wykonywania środka karnego, prowadzenie przez niego samochodu, nie będzie zagrażało bezpieczeństwu w komunikacji.

 

Niemniej jednak, aby skazany mógł złożyć wniosek o blokadę alkoholową, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych musi być przez niego wykonywany przez co najmniej połowę orzeczonego wymiaru. Natomiast w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów, zakaz musi być wykonywany przez okres co najmniej 10 lat. Więcej na ten temat znajduje się w artykułach:

 

Co to jest blokada alkoholowa?

Kiedy można ubiegać się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów?

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów – procedura

 

 

26 stycznia 2018

Co Sąd bierze pod uwagę w sprawie o blokadę alkoholową?

© Copyright 2018 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WROCŁAW

 

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu
ul. Rynek 7

50-106 Wrocław 
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 502 879 549

KRAKÓW

 

Kancelaria Adwokacka w Krakowie
ul. ks.bp. W. Bandurskiego 66 lok.5

31-515 Kraków 
fil@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 502 879 577

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5, 02-916 Warszawa

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
tel./fax  22/ 629 00 36
kom. 697 053 659, 502 879 552

KONTAKT

POLECANE LINKI

ŁÓDŹ

 

Kancelaria Adwokacka w Łodzi
ul. Sienkiewicza 59

90-009 Łódź
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 502 879 549

GDAŃSK

 

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku
ul. Czopowa 14/20

80-882 Gdańsk
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 502 879 549

POZNAŃ

 

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu
ul. Mostowa 27

61-854 Poznań
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 502 879 549