forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który stanowi, iż Sąd może orzec o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, jeżeli postawa właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie samochodu przez skazanego nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Innymi słowy, złożenie przez skazanego do Sądu wniosku o blokadę alkoholową, nie obliguje Sądu do uwzględnienia w/w wniosku.

 

W sprawie o blokadę alkoholową, Sąd bierze pod uwagę:

 

  • postawę sprawcy (np. wyrażoną przez niego skruchę, zadośćuczynienie popełnionemu przestępstwu, bezzwłoczne poddanie się rygorom wynikającym z wyroku);

     

  • właściwości i warunki osobiste sprawcy (np. posiadanie stałej pracy, warunki osobiste i rodzinne, czy skazany ma rodzinę na utrzymaniu, czy opiekuje się kimś chorym z rodziny, jaki jest stan zdrowia skazanego, czy prowadzi stabilne życie);

     

  • zachowanie sprawcy w okresie wykonywania środka karnego (tj. czy skazany przestrzega porządku prawnego, czy w jego karcie karnej pojawiło nowe przestępstwo, czy unika środowisk patologicznych).

 

Sąd biorąc pod uwagę w/w okoliczności ocenia, czy istnieje pozytywna prognoza kryminologiczna co do osoby sprawcy, a tym samym czy skazany daje rękojmię, iż po zmianie sposobu wykonywania środka karnego, prowadzenie przez niego samochodu, nie będzie zagrażało bezpieczeństwu w komunikacji.

 

Niemniej jednak, aby skazany mógł złożyć wniosek o blokadę alkoholową, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych musi być przez niego wykonywany przez co najmniej połowę orzeczonego wymiaru. Natomiast w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów, zakaz musi być wykonywany przez okres co najmniej 10 lat.

 


 

Więcej na ten temat znajduje się w artykułach:

 

Co to jest blokada alkoholowa?

Kiedy można ubiegać się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów?

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów – procedura

 


 

Jeżeli masz pytania, zadzwoń pod nr 697 053 659 lub

wyślij mail na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

 

 

26 stycznia 2018

Co Sąd bierze pod uwagę w sprawie o blokadę alkoholową?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI