forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Inwestor chcący skorzystać z uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej mu na wykonane roboty budowlane musi zmieścić się w terminach ustawowych, jeżeli chce aby wykonawca dokonał napraw. Doprowadzenie do przedawnienia w/w roszczeń będzie miało ten skutek, iż stwierdzone wady obiektu budowlanego będzie trzeba wykonać na własny koszt. Powyższe ma tym większe znaczenie w przypadku Inwestora prowadzącego działalność gospodarczą, gdyż terminy przedawnienia wynoszą tutaj jedynie 3 lata.

 

Wskazać należy, iż bieg przedawnienia roszczeń z tytułu gwarancji udzielonej Inwestorowi na wykonane roboty budowlane można przerwać, należy to oczywiście zrobić przed ich upływem (3 lat lub 10 lat).

 

Przerwanie biegu przedawnienia może nastąpić poprzez:

  • skierowanie powództwa do sądu,

  • złożenie do sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej,

  • uznanie roszczenia gwarancyjnego przez wykonawcę.

     

Zgodnie z art. 124 k.c. przerwanie przedawnienia roszczenia oznacza, iż jego bieg zaczyna biec na nowo.

 

Reasumując, Inwestor chcący dochodzić od Wykonawcy roszczeń z tytułu gwarancji na wykonane roboty budowlane winien przed upływem terminów przedawnienia, które wynoszą 3 lub 10 lat wnieść powództwo do sądu, złożyć wniosek do sądu o zawezwanie do próby ugodowej.

26 listopada 2018

Co należy zrobić, aby przerwać bieg przedawnienia roszczeń z tytułu gwarancji na wykonane roboty budowlane?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI