forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

 

W przypadku popełnienia przez kierującego przestępstwa lub wykroczenia drogowego Policja zazwyczaj zatrzymuje kierowcy dokument prawa jazdy. Zatrzymanie przez policjanta prawa jazdy jest czynnością faktyczną, polegającą na odebraniu kierowcy prawa jazdy. Natomiast policjant nie podejmuje decyzji w przedmiocie wydania postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy czy też postanowienia o zwrocie dokumentu. Policjant jedynie wysyła do właściwego organu wniosek o wydanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy.

 

Postanowienie o zatrzymaniu lub zwrocie prawa jazdy należy do:

 

 • Prokuratury – w sprawach karnych o przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, np. w sprawie o spowodowanie wypadku drogowego z art. 177 § 1 lub 2 k.k., w sprawie o popełnienie przestępstwa jazdy samochodem pod wpływem alkoholu lub pod wpływem środków odurzających z art. 178a § 1 lub 4 k.k.

  bądź

 • Sądu – w sprawach o wykroczenia drogowe, np. w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu po alkoholu lub narkotykach z art. 87 § 1 k.w., w sprawie o wykroczenie spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w komunikacji z art. 86 § 1 k.w.

   

Zgodnie z art. 136 ust. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym Policjant ma obowiązek przekazać dokument prawa jazdy Prokuratorowi (w sprawie o przestępstwo) bądź Sądowi (w sprawie o wykroczenie) w terminie 7 dni od daty jego odebrania.

 

Natomiast na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym Prokurator albo Sąd ma obowiązek w terminie 14 dni od otrzymania prawa jazdy, wydać postanowienie o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy albo jego zwrocie. Odpis wydanego postanowienia jest wysyłany do kierowcy.

 

Na postanowienie Sądu lub Prokuratury o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy kierowcy przysługuje zażalenie, które należy wysłać pocztą lub złożyć na biurze podawczym Prokuratury (w sprawie o przestępstwo) lub Sądu (w sprawie o wykroczenie) w nieprzekraczalnym terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania w/w postanowienia. Adresatem zażalenia jest:

 

 • Sąd Rejonowy właściwy do rozpoznania sprawy, ale za pośrednictwem Prokuratury – w sprawie o przestępstwo

  albo

 • Sąd Rejonowy, który wydał zaskarżone postanowienie – w sprawie o wykroczenie

 

W przypadku gdy Sąd uwzględni zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, wówczas nakazuje jego zwrot skarżącemu, tj. kierowcy, któremu Policja odebrała dokument prawa jazdy.

Natomiast postanowienie Sądu o nieuwzględnieniu zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy jest prawomocne, tj. nie przysługuje już od niego zażalenie.

 

Jednakże kierowca może w każdej chwili (jeżeli pojawią się nowe okoliczności w sprawie bądź nowe argumenty przemawiające za zwróceniem kierowcy prawa jazdy) złożyć wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy. Postanowienie o oddaleniu wniosku o zwrot zatrzymanego dokumentu prawa jazdy jest zaskarżalne zażaleniem.

 

Podsumowując procedura zatrzymania dokumentu prawa jazdy przez Policję wygląda następująco:

 

 1. odebranie za pokwitowaniem dokumentu prawa jazdy,

 2. przekazanie przez Policję prawa jazdy w ciągu 7 dni do Prokuratora (dot. spraw o przestępstwa drogowe) albo do Sądu właściwego do rozpoznania sprawy (dot. spraw o wykroczenia drogowe),

 3. wydanie przez Prokuratora albo Sąd w terminie 14 dni postanowienia o zwrocie kierowcy odebranego dokumentu prawa jazdy albo postanowienia o jego zatrzymaniu na czas trwania postępowania karnego,

 4. złożenie przez kierowcę zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia,

 5. rozpoznanie przez Sąd zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy tj. utrzymanie przez Sąd w mocy zaskarżonego postanowienia albo uwzględnienie zażalenia i nakazanie zwrotu kierowcy dokumentu prawa jazdy.

   

24 października 2017

CO DALEJ Z ZATRZYMANYM PRAWEM JAZDY PRZEZ POLICJĘ?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI